W sklepie

Zmiany w prawie oświatowym od września 2023 roku

SZKOLENIE PROWADZI: mgr ROMAN LORENS – ekspert prawa oświatowego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem 
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN
 • e-book (PDF) z omówieniem zmian (38 stron)
 • obowiązujące akty prawne

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

150,00 

Udostępnij

Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Zmian w prawie oświatowym od września 2023 roku”. To unikalna okazja dla nauczycieli, dyrektorów oraz wszystkich zainteresowanych, aby świadomie dostosować się do nowych regulacji i procedur. Podczas szkolenie uczestnicy zapoznają się z wprowadzonymi zmianami w Karcie Nauczyciela i przepisach wykonawczych. Szkolenie pomoże w sposób sprawny oraz zgodny z przepisami prawa zaplanować procedurę awansu zawodowego, oceny pracy nauczyciela oraz nawiązywania stosunku pracy. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia wprowadzonych zmian w Karcie Nauczyciela oraz przepisach wykonawczych. Przekazane informacje pozwolą sprawnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawa planować procedury awansu zawodowego, oceny pracy nauczyciela oraz nawiązywania stosunku pracy.

 

Co Oferujemy:

 1. Aktualne Informacje:
  Zapewniamy najnowsze i rzetelne informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym.
 2. Analiza Praktyczna:
  Oferujemy praktyczne podejście do nowych regulacji, pomagając uczestnikom zrozumieć, jak wprowadzić je w życie codzienne w swoich placówkach.
 3. Ekspertyza Prawna:
  Współpracujemy z doświadczonym ekspertem prawa oświatowego, który udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zmian prawnych.
 4. Materiały Szkoleniowe:
  Dostarczamy kompleksowe materiały szkoleniowe, ułatwiające zrozumienie i późniejsze wykorzystanie nowych regulacji.
 5. Dostępność 24/7: Zapewniamy nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do indywidualnego tempa i harmonogramu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany przepisów prawa:
  Analiza nowych zapisów wynikających ze zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych.
 2. Aktualizacja ustawy – Prawo oświatowe:
  Omówienie zmian w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
 3. Nowe zasady zatrudniania:
  Zapoznanie się z nowymi zasadami nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem, uwzględniającymi zmiany w Kodeksie Pracy.
 4. Zasady awansu, oceny pracy i wynagrodzeń:
  Szczegółowa analiza nowych zasad awansu, oceny pracy i tabeli wynagrodzeń.
 5. Wzmocnienie nadzoru nad placówkami edukacyjnymi:
  Wyjaśnienie zmian w nadzorze nad szkołami i placówkami niepublicznymi.
 6. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne:
  Przedstawienie zmian w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. dotyczących nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
 7. Zmiany w zakresie funduszu świadczeń socjalnych:
  Omówienie nowych zasad naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami.
 8. Przydzielanie godzin dostępności:
  Wyjaśnienie nowych zasad przydzielania godzin dostępności oraz zasady proporcjonalności i rozliczania realizacji zajęć.

 

Dlaczego Warto Uczestniczyć:

 1. Bieżące Dostosowanie:
  Szkolenie pozwoli nauczycielom i dyrektorom dostosować się do bieżących zmian w prawie oświatowym, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania placówek edukacyjnych.
 2. Prawidłowe Zastosowanie Zmian:
  Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną, umożliwiającą skuteczne wdrożenie nowych regulacji w codzienną pracę.
 3. Minimalizacja Ryzyka Prawnego:
  Zdobycie pełnej świadomości prawnej przyczyni się do zminimalizowania ryzyka błędów i konfliktów z prawem.
 4. Podniesienie Kwalifikacji:
  Udział w szkoleniu wpłynie pozytywnie na rozwój zawodowy uczestników, podnosząc ich kwalifikacje i umiejętności.

 

Dołącz do nas, aby poznać najnowsze zmiany w prawie oświatowym
i dostosować się do nich w sposób efektywny i profesjonalny.
Uzyskaj pełną wiedzę i świadomość, aby skutecznie funkcjonować
w nowej rzeczywistości oświatowej!

 


SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.


INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl

2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.