W sklepie

Zmiany w prawie oświatowym od września 2023 roku

SZKOLENIE PROWADZI: mgr ROMAN LORENS – ekspert prawa oświatpwego

CEL SZKOLENIA:
Podczas szkolenie uczestnicy zapoznają się z wprowadzonymi zmianami w Karcie Nauczyciela i przepisach wykonawczych. Szkolenie pomoże w sposób sprawny oraz zgodny z przepisami prawa zaplanować procedurę awansu zawodowego, oceny pracy nauczyciela oraz nawiązywania stosunku pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany przepisów prawa wynikające ze zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych
2. Zmiany w ustawie – Prawo oświatowe, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
3. Nowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem – zmiany wynikające ze zmian w Kodeksie Pracy
4. Omówienie nowych zasad awansu, oceny pracy, tabeli wynagrodzeń.
5. Wzmocnienie nadzoru nad szkołami i placówkami niepublicznymi
6. Zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
7. Zmiany w zakresie sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz
nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
8. Nowe zasady przydzielania godzin dostępności, zasady proporcjonalności i rozliczania realizacji

150,00 

Udostępnij