KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi  w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Koszt wysłania przesyłki pobraniowej wynosi: 13.50zł, natomiast przesyłki ekonomicznej poleconej: 8,50zł.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  3.1. Przesyłka pocztowa ekonomiczna polecona, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  3.2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  3.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  3.4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.