W sklepie

Rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book scenariusz zajęć (PDF)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne są jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole i przedszkolu. Zajęcia te stanowią specjalistyczny i bardzo ważny aspekt wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z zaburzeniami zachowania i emocji.  Aby prawidłowo je prowadzić należy mieć odpowiednią wiedzę i kwalifikację.
W czasie kursu zostaną:
1. Przeanalizowane podstawy prawne prowadzenia zajęć.
2. Klasyfikacja uczniów ze SPE i przyczyny zaburzeń zachowania i emocji.
3. Dokumentacja i obowiązki nauczyciela specjalisty prowadzącego zajęcia.
4. Gotowe pomysły do realizacji z dziećmi w przedszkolu.