W sklepie

Rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book scenariusz zajęć (PDF)
  • propozycje zabaw i ćwiczeń
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

68,00 

Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym
2. Cechy charakterystyczne rozwoju emocjonalnego
3. Edukacja emocjonalna dzieci w wieku przedszkolnym
4. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym
5. Przyczyny zaburzeń emocjonalnych u dzieci
6. Typy temperamentu
7. Propozycja programu rozwoju społeczno-emocjonalnego
– cele ogólne
– cele szczegółowe
– zakładane efekty realizacji programu
– sposób realizacji
– miejsce realizacji
– ewaluacja programu

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.