W sklepie

Przygotowanie do zawodu nauczyciela oraz obowiązki mentora

SZKOLENIE PROWADZI: mgr Roman Lorens – ekspert prawa oświatowego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zgodne z wytycznymi MEN (format PDF)
 3. DOKUMENTY:
  Akty prawne
  a) Ustawa Prawo Oświatowe
  b) Ustawa o Systemie Oświaty
  c) Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli
  d) Ustawa Karta Nauczyciela
  e) Ustawa Kodeks Pracy
  f) Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
  g) Rozporządzenie w sprawie Zasad techniki prawodawczej
  h) Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
  i) Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  j) Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
  k) Rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli

  Wzory dokumentów
  a) Arkusz samooceny pracy własnej
  b) Informacja o dodatkowym kryterium oceny pracy
  c) Karta oceny pracy nauczyciela przedszkola/szkoły
  d) Odwołanie nauczyciela od ustalonej oceny jego pracy
  e) Opinia innych podmiotów w sprawie oceny pracy nauczyciela
  f) Opinia rady rodziców lub mentora w sprawie oceny pracy nauczyciela
  g) Wniosek o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  h) WNIOSEK o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
  i) WNIOSEK o ponowne przeprowadzenie zajęć w obecności komisji

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

89,00 

Udostępnij

Rozwój zawodowy to kluczowy element kariery nauczycielskiej, a awans nauczyciela stanowi ważny etap tego procesu. Jeśli zależy Ci na doskonaleniu swoich umiejętności i zdobyciu nowych kompetencji, to nasze szkolenie jest stworzone z myślą o Tobie!

CO OFERUJEMY:

 • Rozwój Zawodowy i Awans:
  Szczegółowe wyjaśnienie procedury awansu zawodowego nauczycieli
  Omówienie roli mentora w procesie awansu zawodowego.
 • Aktualne Informacje:
  Przegląd zmian w przepisach prawa oświatowego wynikających ze zmiany Karty Nauczyciela.
  Omówienie kluczowych aspektów nowych przepisów wykonawczych.
 • Wsparcie W Sprawach Oceny Pracy Nauczyciela:
  Pozyskanie wiedzy na temat obowiązkowych i dodatkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela.
  Omówienie procedur odwoławczych od oceny pracy nauczyciela.
 • Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia:
  Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę. Nasze zaświadczenie jest wystawione przez Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zaświadczenie jest zgodnie z rozporządzeniem MEN.
 • Dostępność 24/7:
  Zapewniamy nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do indywidualnego tempa i harmonogramu.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Ekspercka Wiedza Prawna:  Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert prawa oświatowego, dzięki czemu uzyskasz aktualną wiedzę z zakresu regulacji i przepisów.
 • Praktyczne Aspekty:
  Wskazówki dotyczące praktycznej interpretacji zmian w prawie oświatowym.
 • Profesjonalny Rozwój: Nasze szkolenie stanowi cenny wkład w Twój rozwój zawodowy.
 • Zaświadczenie Zgodne z Rozporządzeniem MEN: Nasze zaświadczenia są akredytowane i zgodne z aktualnymi standardami edukacyjnymi, co dodatkowo zwiększa ich wartość.
 • Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany Przepisów Prawa:
  Omówienie kluczowych zmian w przepisach prawa oświatowego.
 2. Ocena Pracy Nauczyciela:
  Procedury odwoławcze od oceny pracy.
  Kryteria oceny pracy nauczyciela.
 3. Awans Zawodowy:
  Szczegóły procedury awansu zawodowego.
  Rola mentora w procesie awansu zawodowego.

Dołącz do naszego szkolenia, aby zdobyć kompleksową
wiedzę na temat awansu zawodowego nauczyciela początkującego.


INSTRUKCJA LOGOWANIA: (po zakupie szkolenia należy zalogować się na konto szkoleniowe)

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.