W sklepie

Dokumentacja o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – według nowych wymagań

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • wzory dokumentów:
  – Dokumentacja o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 
  – Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
  – Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska
  – Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  – Zaświadczenia wystawianego przez dyrektora szkoły przedszkola
 • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

68,00 

Udostępnij

Zaplanowanie awansu zawodowego nauczyciela nie jest trudne, ale należy do tego podejść odpowiedzialnie i roztropnie. Warto przemyśleć i zastanowić się nad ścieżką rozwoju, nad formami doskonalenia zawodowego, które chcielibyśmy podjąć w okresie stażu.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMANE NA SZKOLENIU:

– film z wykładem
– prezentacja do wykładu
– zaświadczenie (PDF)

WZORY DOKUMENTÓW:
– Dokumentacja o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
– Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
– Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska
– Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
– Zaświadczenia wystawianego przez dyrektora szkoły przedszkola

AKTY PRAWNE:
– Karta Nauczyciela
– Rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli
– Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu
– Zmiana ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
2. Opis i analiza sposobu realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
3. Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach (odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania)

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

…………………………………………………………………………………………………………………………

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.