1. Informacja dla Autorów

Dziękujemy za zainteresowanie naszym wydawnictwem i nadsyłane propozycje.

W celu usprawnienia procesu wydawniczego, zamieszczamy najważniejsze informacje, dotyczące nawiązania współpracy autorskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami:

 • Propozycje należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, na adres: metris@odm-metris.pl, w temacie e-maila prosimy wpisać: WSPÓŁPRACA KSIĄŻKA
 • Nadesłany materiał nie może naruszać praw autorskich innych osób, nie może być wcześniej publikowany w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Materiał powinien być przygotowany w jednym z wymienionych formatów: doc, pdf.
 • Propozycja wydawnicza musi zawierać następujące elementy:
  – krótka informacja (ok. 1800 znaków) o publikacji (założenia merytoryczne, grupa docelowa),
  – informacja o autorze (CV),
  – fragment publikacji i spis treści
 • Wydawnictwo wysyła e-mail z potwierdzeniem otrzymania propozycji. Jeśli Autor nie otrzymał takiej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Czas potrzebny na rozpatrzenie propozycji wydawniczej to 1 miesiąc. Jeśli przed upływem tego terminu wydawnictwo nie skontaktuje się z Autorem, oznacza to, że propozycja została odrzucona.
 • Nadesłane teksty zostają poddane wewnętrznej ocenie merytorycznej. Nie udostępniamy Autorom treści recenzji, nie uzasadniamy decyzji odmownych.
 • Z autorami propozycji wydawniczych przyjętych do druku podpisujemy umowę autorską określającą szczegółowe warunki współpracy.
 • Wydawnictwo nie zwraca nadesłanych materiałów. Nie archiwizujemy nadesłanych propozycji, odrzucone teksty usuwamy.
 • Wydawnictwo rozpatruje propozycje tekstów edukacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych.
  Nie wydajemy poezji i dramatu.

2. Informacja dla Ilustratorów

Jesteśmy otwarci na współpracę z grafikami, którzy mają doświadczenie w ilustracji dziecięcej oraz edukacyjnej. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (z portfolio) na adres: metris@odm-metris.pl. W temacie e-maila prosimy wpisać: WSPÓŁPRACA ILUSTRATOR

 

Zapraszamy do współpracy