W sklepie

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jako element wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z nagranym wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book opis (PDF)
  • 7 scenariuszy zajęć (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

69,00 

Udostępnij

Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych doświadczeń w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
1. Założenia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
2. Zasady obowiązujące w Ruchu Rozwijającym.
3. Korzyści płynące ze stosowania Ruchu Rozwijającego.
4. Rodzaje ruchu – teoria i praktyka:
– ruch prowadzący do poznania ciała,
– poznawanie i poruszanie się w przestrzeni,
– tworzenie relacji z partnerem,
– ruch prowadzący do współdziałania w grupie