W sklepie

Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela MIANOWANEGO (według starej ścieżki)

SZKOLENIE PROWADZI: mgr Roman Lorens – ekspert prawa oświatowego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. DOKUMENTY:
  Akty prawne
  a) Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  b) Ustawa Karta Nauczyciela
  c) Kodeks postępowania administracyjnego

  Wzory dokumentów
  a) Dokumentacja na stopień nauczyciela mianowanego
  b) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  c) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  d) Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
  e) Wzór projektu oceny dorobku zawodowego
  f) Wzór oceny dorobku zawodowego
  g) Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się …
  h) Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  (format PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

89,00 

Udostępnij

Rozwój zawodowy to kluczowy element kariery nauczycielskiej, a awans nauczyciela mianowanego stanowi ważny etap tego procesu. Jeśli zależy Ci na doskonaleniu swoich umiejętności i zdobyciu nowych kompetencji, to nasze szkolenie jest stworzone z myślą o Tobie!

CO OFERUJEMY:

 • Materiały Dydaktyczne:
  Pełny dostęp do filmu z wykładem i prezentacji, które pozwolą Ci zrozumieć etapy procedury awansu zawodowego.
  Przykładowe wzory dokumentów, ułatwiające formalności związane z awansem.
 • Wsparcie Praktyczne:
  Praktyczne wskazówki i strategie dotyczące skutecznego rozpoczęcia i zakończenia stażu.
  Materiały dydaktyczne dostępne w formie PDF, abyś mógł wracać do nich w dowolnym momencie.
 • Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę. Nasze zaświadczenie jest wystawione przez Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zaświadczenie jest zgodnie z rozporządzeniem MEN.
 • Dostępność 24/7: Zapewniamy nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do indywidualnego tempa i harmonogramu.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Kompetentny Prowadzący:
  Szkolenie poprowadzi doświadczony ekspert prawa oświatowego, który dzieli się aktualnymi informacjami i praktycznymi wskazówkami.
 • Całościowa Procedura:
  Szczegółowe omówienie każdego etapu procedury awansu zawodowego, od rozpoczęcia stażu po egzamin, zapewniając kompleksowe zrozumienie procesu.
 • Wsparcie W Opracowywaniu Dokumentacji:
  Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowywania dokumentacji, abyś mógł sprawnie przeprowadzić każdy etap awansu.
 • Profesjonalny Rozwój: Nasze szkolenie stanowi cenny wkład w Twój rozwój zawodowy.
 • Zaświadczenie Zgodne z Rozporządzeniem MEN: Nasze zaświadczenia są akredytowane i zgodne z aktualnymi standardami edukacyjnymi, co dodatkowo zwiększa ich wartość.
 • Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy Prawne Awanseu Zawodowego:
  Omówienie regulacji prawnych związanych z awansem nauczyciela mianowanego.
 2. Procedura Awansu Zawodowego:
  Szczegółowe kroki awansu, począwszy od rozpoczęcia stażu, aż po decyzję o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego.
 3. Praktyczne Aspekty Procesu:
  Wskazówki dotyczące skutecznego planowania i realizacji stażu.
  Przykłady prawidłowo wypełnionej dokumentacji.

 

Dołącz do nas, abyś mógł pewnie kierować swoją karierą nauczycielską i skutecznie
przejść przez proces awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Zdobądź nowe umiejętności i rozwijaj się razem z nami!


INSTRUKCJA LOGOWANIA: (po zakupie szkolenia należy zalogować się na konto szkoleniowe)

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.