W sklepie

Rozpoczęcie stażu nauczyciela kontraktowego na stopień NAUCZYCIELA MIANOWANEGO według „starej ścieżki”

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • aktualizacje
  • przykładowy plan rozwoju zawodowego (do edycji)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Urszula Witek

Osoba prowadząca:
mgr Urszula Witek

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

Zaplanowanie awansu zawodowego nauczyciela nie jest trudne, ale należy do tego podejść odpowiedzialnie i roztropnie. Warto przemyśleć i zastanowić się nad ścieżką rozwoju, nad formami doskonalenia zawodowego, które chcielibyśmy podjąć w okresie stażu.

Podczas szkolenia poruszone zostaną istotne problemy związane ze stażem na nauczyciela mianowanego, takie jak realizacja zadań i spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu MEN, w tym przykłady praktycznych rozwiązań, m.in. plan rozwoju, zadania do realizacji.

‼️UWAGA‼️
Szkolenie opracowane jest w oparciu o obowiązujące przepisy. W przypadku zmian w rozporządzeniach materiały szkoleniowe będą na bieżąco aktualizowane. Kursant na swoim profilu szkoleniowym będzie miał bezpłatny dostęp do wszelkich aktualizacji.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMANE NA SZKOLENIU:
– film z wykładem

– aktualizacje
– przykładowy plan rozwoju zawodowego (PDF)
– zaświadczenie* (PDF)

*UWAGA: Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEiN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz. 1045)

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy prawne awansu zawodowego.
2. Czas trwania stażu.
3. Obowiązki dyrektora.
4. Plan rozwoju zawodowego.
5. Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Obowiązki nauczyciela.
7. Nieobecność w pracy, a staż.
8. Cenne wskazówki.

Autor szkolenia:
mgr Urszula Witek

Osoba prowadząca:
mgr Urszula Witek