W sklepie

Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela MIANOWANEGO (według starej ścieżki)

PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. DOKUMENTY:
  Akty prawne
  a) Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  b) Ustawa Karta Nauczyciela
  c) Kodeks postępowania administracyjnego

  Wzory dokumentów
  a) Teczka na stopień nauczyciela mianowanego
  b) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  c) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  d) Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
  e) Wzór projektu oceny dorobku zawodowego
  f) Wzór oceny dorobku zawodowego
  g) Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się …
  h) Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN
  (format PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

Osoba prowadząca:
mgr Roman Lorens

65,00 

Kategorie: ,
Udostępnij

PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. DOKUMENTY:
  Akty prawne
  a) Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  b) Ustawa Karta Nauczyciela
  c) Kodeks postępowania administracyjnego

  Wzory dokumentów
  a) Teczka na stopień nauczyciela mianowanego
  b) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  c) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
  d) Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
  e) Wzór projektu oceny dorobku zawodowego
  f) Wzór oceny dorobku zawodowego
  g) Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się …
  h) Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
 3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN
  (format PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

Osoba prowadząca:
mgr Roman Lorens