MGR ROMAN LORENS

   • Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego.
   • Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.
   • Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.
   • Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą.
   • Ekspert portalu www.infor.pl

 

 


MGR BEATA JAWORSKA

   • Nauczyciel  dyplomowany, magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od 43 lat.
   • Nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.
   • Certyfikowany Trener TUS oraz IB (Integracja Bilateralna – program szkolny)
   • Doradca metodyczny w Puławach.

 

 

 

 


MGR ANGELIKA PERDEK-CHABINOWSKA

   • Czynna zawodowo nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – pedagog specjalny.
   • Ekspert ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentacji pracy nauczyciela, specjalisty
    oraz wsparcia uczniów ze SPE.
   • Specjalistka terapii pedagogicznej, doradczyni zawodowa, konsultantka nauczycieli w poradni PP.
   • Wykładowczyni na studiach podyplomowych dla nauczycieli oraz studiach licencjackich z zakresu pedagogiki i edukacji włączającej. Prelegentka na ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych.
   • Certyfikowana trenerka TUS.

 

 

 

 


MGR GRAŻYNA SOSNOWSKA

   • Socjolog, aktywny nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pedagog specjalny.
   • Terapeuta pedagogiczny i terapeuta integracji sensorycznej. Pedagog ze specjalizacją pracy z dziećmi w spektrum autyzmu i zespołu Aspergera.
   • Pracuje w przedszkolu z dziećmi ze SPE, w poradni psychologiczno pedagogicznej jako terapeuta integracji sensorycznej.
   • Prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli oraz zajęcia dla studentów na uczelni wyższej.
   • dyrektor niepublicznego przedszkola