MGR ROMAN LORENS

Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, trener i wykładowca, specjalista prawa oświatowego.

Ambasador marki MAC Technologie Grupa MAC S.A. oraz ekspert w dziedzinie prawa oświatowego w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

Certyfikowany trener MANAGEMENT im BILDUNGSSEKTOR” – „TRAIN the TRAINER”, akredytowany Ekspert ©KFE & Akredytowany Trener Instytutu Konsultantów Europejskich.

Autor licznych publikacji książkowych i artykułów z zakresu zarządzania oświatą.

Ekspert portalu www.infor.pl

 

 

MGR BEATA JAWORSKA

Nauczyciel  dyplomowany, magister edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej od 43 lat.

Nauczyciel specjalista, dydaktyk, trener szkoleń o tematyce przedszkolnej i szkolnej.

Certyfikowany Trener TUS oraz IB (Integracja Bilateralna – program szkolny)

Doradca metodyczny w Puławach.

 

 

 

 

 

 

MGR ANGELIKA PERDEK-CHABINOWSKA

Czynna zawodowo nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – pedagog specjalny.
Ekspertka ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentacji pracy nauczyciela, specjalisty oraz wsparcia uczniów ze SPE.
Specjalistka terapii pedagogicznej, doradczyni zawodowa, konsultantka nauczycieli w poradni PP.
Wykładowczyni na studiach podyplomowych dla nauczycieli oraz studiach licencjackich z zakresu pedagogiki i edukacji włączającej. Prelegentka na ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych.
Certyfikowana trenerka TUS.