OKNO JAKOŚCI:

Poniższa ankieta powstała na potrzeby optymalizacji jakości kształcenia. Zachęcamy pracowników i uczestników naszych szkoleń do zgłaszania uwag i propozycji ewentualnych zmian w sposobie funkcjonowania NODN METRIS w zakresie dydaktycznym i administracyjnym. Zgłoszenia są anonimowe. Zgłoszenia potrzeby zmiany przekazane zostaną bezpośrednio do dyrektora NODN METRIS

Przedstaw swoje propozycje i wypełnij formularz i wyślij go na maila: metris@odm-metris.pl

ANKIETA – OKNO JAKOŚCI