W sklepie

Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela DYPLOMOWANEGO (według starej ścieżki)

PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. DOKUMENTY:
  Akty prawne
  a) Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  b) Ustawa Karta Nauczyciela
  c) Kodeks postępowania administracyjnego

  Wzory dokumentów

  a) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego
  b) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego
  c) Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
  d) Wzór projektu oceny dorobku zawodowego
  e) Wzór oceny dorobku zawodowego
  f) Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się …
  g) Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN 
  (format PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Roman Lorens

Osoba prowadząca:
mgr Roman Lorens

65,00 

Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne awansu zawodowego
2. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego:
– Rozpoczęcie stażu
– Plan rozwoju zawodowego
– Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
– Opinia w przedmiocie oceny dorobku zawodowego nauczyciela
– Ocena dorobku zawodowego nauczyciela
– Podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
– Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
– Powołanie komisji kwalifikacyjnej
– Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej
– Decyzja w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego

 

PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. DOKUMENTY:
  Akty prawne
  a) Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  b) Ustawa Karta Nauczyciela
  c) Kodeks postępowania administracyjnego

  Wzory dokumentów

  a) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego
  b) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego
  c) Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego
  d) Wzór projektu oceny dorobku zawodowego
  e) Wzór oceny dorobku zawodowego
  f) Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia nauczyciela ubiegającego się …
  g) Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
 3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN 
  (format PDF)

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca:
mgr Roman Lorens

 

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.