W sklepie

Metody Aktywizujące w przedszkolu wspierające indywidualny rozwój dziecka

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book z materiałami dydaktycznymi (PDF)
  • e-book scenariusze zajęć (PDF)
  • e-book zabawy na cały rok szkolny (PDF)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

89,00 

Udostępnij

Podczas szkolenia dowiesz się czym są metody aktywizujące oraz jak je stosować. Poznasz korzyści płynące z pracy metodami aktywizującymi. Przedstawimy Ci podział metod aktywizujących oraz podsuniemy kilka metod aktywizujących, które możesz wykorzystać w pracy.

1. Metody aktywizujące – definicja
2. Skuteczność powodzenia metod aktywizujących
3. Podział metod aktywizujących
– Techniki swobodnych tekstów Freineta
– Metoda Montessori
– Ruch rozwijający W. Sherborne
– Burza mózgów
– Mapa pojęciowa
– Metoda projektu
– Symulacje
– Drama
– Gry planszowe
– Metoda Carla Orffa
– Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
– Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
– Metody aktywne ożywiające działania pedagogiczne Pedagogika zabawy Klanza
– Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
– Gry dydaktyczne

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO OPŁACENIU

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.