W sklepie

Metody Aktywizujące w przedszkolu wspierające indywidualny rozwój dziecka

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book z materiałami dydaktycznymi (PDF)
  • e-book scenariusze zajęć (PDF)
  • e-book zabawy na cały rok szkolny (PDF)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

68,00 

Udostępnij

Podczas szkolenia dowiesz się czym są metody aktywizujące oraz jak je stosować. Poznasz korzyści płynące z pracy metodami aktywizującymi. Przedstawimy Ci podział metod aktywizujących oraz podsuniemy kilka metod aktywizujących, które możesz wykorzystać w pracy.

1. Metody aktywizujące – definicja
2. Skuteczność powodzenia metod aktywizujących
3. Podział metod aktywizujących
– Techniki swobodnych tekstów Freineta
– Metoda Montessori
– Ruch rozwijający W. Sherborne
– Burza mózgów
– Mapa pojęciowa
– Metoda projektu
– Symulacje
– Drama
– Gry planszowe
– Metoda Carla Orffa
– Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
– Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
– Metody aktywne ożywiające działania pedagogiczne Pedagogika zabawy Klanza
– Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
– Gry dydaktyczne