W sklepie

Przygotowanie do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola

SZKOLENIE PROWADZI: mgr ROMAN LORENS – ekspert prawa oświatowego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • możliwość konsultacji drogą mailową
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN
 • pakiet dokumentów do edycji
  – aktualne akty prawne
  – wykaz dokumentów składanych do konkursu
  – koncepcja funkcjonowania i pracy przedszkola
  – przykładowe pytania w konkursie na dyrektora
  – uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora

Czas trwania: cztery godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

150,00 

Udostępnij

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu przygotowującym do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola, prowadzonym przez eksperta prawa oświatowego, mgr Romana Lorensa.

Co Oferujemy:

 • Profesjonalne przygotowane szkolenie przez doświadczonego eksperta prawa oświatowego, mgr Romana Lorensa.
 • Szczegółowe omówienie aktualnych przepisów prawa oraz praktycznych aspektów związanych z przygotowaniem i przebiegiem konkursu.
 • Aktualny zestaw dokumentów, który umożliwi Ci efektywne przygotowanie się do konkursu na stanowisko dyrektora.
 • Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie ubiegać się o stanowisko dyrektora przedszkola.
 • Zaświadczenie wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawne w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać osoba będąca na stanowisku kierowniczym
 2. Zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
 3. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły
 4. Dokumentacja wymagana do zgłoszenia kandydatury w konkursie
 5. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej
 6. Jak się zaprezentować podczas konkursu?

Każdy uczestnik otrzyma:

– akty prawne normatywne, regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu
– dokumenty konkursowe:
a) wzory oświadczeń,
b) wzory zaświadczeń potrzebnych do dokumentacji konkursowej,
c) koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki,
d) uzasadnienie przystąpienia do konkursu