W sklepie

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOŁACH i innych placówkach

SZKOLENIE PROWADZI: mgr ROMAN LORENS – ekspert prawa oświatowego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem 
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN
 • pakiet dokumentów do edycji
  – akty prawne
  – Standardy Ochrony Małoletnich (wersja pełna i wersja skrócona)
  – Oświadczenie kandydata
  – Karta przebiegu interwencji
  – Karta zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
  – Procedury interwencji
  – Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich
  – Zarządzenie dyrektora dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich
  – Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia …
  – Wymogi zapewniające bezpieczne relacje
  – Zasady i sposób udostępniania rodzicom Standardów Ochrony Małoletnich
  – Zasady przeglądu i aktualizacji Standardów Ochrony Małoletnich
  – Zasady zapewniające bezpieczne relacje (dziecko-personel)

150,00 

Udostępnij

W dzisiejszym świecie, bezpieczeństwo dzieci to priorytet. Nasze szkolenie „Standardy Ochrony Małoletnich” to kompleksowy program, który przybliży Ci najnowsze przepisy i procedury dotyczące ochrony dzieci w szkołach. Dzięki niemu dowiesz się, jak dostosować wewnętrzną dokumentację placówki do obowiązujących norm, a także jak opracować i wdrożyć skuteczne Standardy Ochrony Małoletnich.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim placówkom, w których przebywają dzieci powyżej siódmego roku życia.
(wszystkie typy szkół, biblioteki, domy dziecka, domy kultury itp.). Dla przedszkoli mamy odrębne szkolenie.

CO OFERUJEMY:

 1. Aktualne Informacje:
  Zapewniamy najnowsze i rzetelne informacje dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich w placówkach szkolnych i innych instytucjach, w których przebywają dzieci.
 2. Analiza Praktyczna:
  Oferujemy praktyczne podejście do nowych regulacji, pomagając uczestnikom zrozumieć, jak wprowadzić je w życie codzienne w swoich placówkach.
 3. Ekspertyza Prawna:
  Współpracujemy z doświadczonym ekspertem prawa oświatowego Panem mgr ROMANEM LORENSEM, który udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH.
 4. Materiały Szkoleniowe:
  Dostarczamy kompleksową gotową dokumentację, ułatwiającą wdrożenie Standardów Ochrony Małoletnich.
 5. Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia dostarczamy zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę. Nasze zaświadczenie jest wystawione przez Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zaświadczenie jest zgodnie z rozporządzeniem MEN.
 6. Dostępność 24/7: Zapewniamy nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do indywidualnego tempa i harmonogramu.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ:

 1. Aktualizacja Wiedzy: Poznasz i zrozumiesz najnowsze przepisy związane z ochroną małoletnich, dostosowując się do zmian prawnych.
 2. Dostosowanie Dokumentacji: Dowiesz się, jak dostosować wewnętrzną dokumentację placówki do nowych przepisów, aby spełniać najwyższe standardy ochrony.
 3. Opracowanie Standardów: Nauczysz się opracowywać Standardy Ochrony Małoletnich, dostosowane do specyfiki placówki przedszkolnej, zapewniając kompleksową ochronę dzieci.
 4. Podniesienie Kompetencji: Zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci opracować pełną dokumentację.
 5. Profesjonalny Rozwój: Nasze szkolenie stanowi cenny wkład w Twój rozwój zawodowy.
 6. Zaświadczenie Zgodne z Rozporządzeniem MEN: Nasze zaświadczenia są akredytowane i zgodne z aktualnymi standardami edukacyjnymi, co dodatkowo zwiększa ich wartość.
 7. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

TREŚCI OMAWIANE NA SZKOLENIU:
1. Nowe obowiązki dyrektora, w związku ze zmianami prawnymi dotyczącymi ochrony osób małoletnich przed przemocą.
2. Kontrola pracowników przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi w zakresie spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
3. Elementy Standardów Ochrony Małoletnich – jak opracować w szkole wzorcową dokumentację w tym zakresie.
4. Procedura weryfikacji kandydata do pracy w RSP na tle seksualnym.
5. Relacje personelu z małoletnimi.
6. Procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie i dalsze działania pomocowe oraz za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
7. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.
8. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi w innej formie.
9. Ochrona wizerunku.
10. Naruszenie prywatności.
11. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
12. Zasady i sposób udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom polityki do zaznajomienia i stosowania oraz zasady aktualizacji i przeglądu Standardów.
13. Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie.
14. Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią.
15. Zasady interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna.
16. Kontrola obowiązków.
17. Dokumentowanie ujawnionych/ zgłoszonych incydentów.
18. Przestępczość na tle seksualnym.

Dołącz do nas, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i wszechstronne środowisko w szkole.

 


INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.