W sklepie

Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci chorych i niepełnosprawnych w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

89,00 

Udostępnij

W dzisiejszym świecie, równość i szacunek dla niepełnosprawności stają się nieodłącznymi elementami naszej społeczności. Szkolenie „Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci chorych i niepełnosprawnych w przedszkolu” stanowi niepowtarzalną okazję do zanurzenia się w tematykę budowania otoczenia wspierającego dla wszystkich dzieci, niezależnie od ich zdolności czy stanu zdrowia.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Definicja niepełnosprawności: Zdobądź pełne zrozumienie definicji niepełnosprawności i przewlekłej choroby.
 • Mity i stereotypy: Zidentyfikuj i przełam mity oraz stereotypy związane z przemocą wobec dzieci niepełnosprawnych i chorych przewlekle.
 • Konsekwencje przemocy: Odkryj konsekwencje przemocy dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci niepełnosprawnych i chorych.
 • Efektywne reagowanie na przemoc: Dowiedz się, jak efektywnie reagować na przemoc w przedszkolu i skutecznie jej zapobiegać.
 • Profesjonalny Rozwój: Nasze szkolenie stanowi cenny wkład w Twój rozwój zawodowy, uzupełniając Twoje umiejętności nauczycielskie.
 • Zaświadczenie Zgodne z Rozporządzeniem MEN: Nasze zaświadczenia są akredytowane i zgodne z aktualnymi standardami edukacyjnymi, co dodatkowo zwiększa ich wartość.
 • Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

CO OFERUJEMY:

 1. Wsparcie Eksperta: Uczestnicy zyskają dostęp do wiedzy eksperta, który dzieli się swoimi doświadczeniami w obszarze budowania bezpiecznego i wspierającego środowiska dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
 2. Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Zaświadczenie wystawione jest przez Akredytowaną Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli METRIS. Zaświadczenie jest zgodne z MEN.
 3. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIU:
1. Mity i stereotypy dotyczące przemocy wobec dziecka niepełnosprawnego i chorego przewlekle.
2. Niepełnosprawność i choroba przewlekła jako czynniki ryzyka przemocy wobec dziecka.
3. Doświadczenie przemocy przez dziecko niepełnosprawne oraz chore przewlekle.
4. Konsekwencje przemocy w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka niepełnosprawnego lub chorego przewlekle.
5. Świat dziecka niepełnosprawnego i dziecka chorego przewlekle.
6. Przekraczanie granic norm przez rodziców i opiekunów.
7. Obrona przed przemocą przez dzieci niepełnosprawne fizycznie.
8. Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka – źródła informacji.
9. Objawy krzywdzenia – zmiany w różnych obszarach rozwoju dziecka.
10. Jak reagować na przemoc w przedszkolu?
11. Jak zapobiegać przemocy wobec dzieci?
12. Odpowiedzialność nauczyciela wobec przemocy w stosunku do dziecka.

Szkolenie „Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci chorych i niepełnosprawnych w przedszkolu”
to droga do stworzenia otoczenia wspierającego, gdzie każde dziecko może rozwijać się bez przeszkód. Dołącz do naszego szkolenia i zbuduj
przestrzeń, w której każde dziecko czuje się docenione i bezpieczne!


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO POBRANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.