W sklepie

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA NAUCZYCIELI I PERSONELU PRZEDSZKOLA

SZKOLENIE PROWADZI: mgr Sławomir Staniek – certyfikowany instruktor pierwszej pomocy

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • filmy z wykładami
 • e-booki z notatkami
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

89,00 

Udostępnij

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i personelu przedszkola to niezbędny kurs, który zapewnia wiedzę i umiejętności konieczne do udzielania pierwszej pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym. Program został opracowany z myślą o specyfice pracy w placówkach przedszkolnych, gdzie szybka i skuteczna reakcja może uratować życie dziecka.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:
Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów oraz całego personelu przedszkolnego, który ma kontakt z dziećmi i chce podnieść swoje kompetencje w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy dzieciom
 • Praktyczne opanowanie technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej i użycia AED u dzieci
 • Zwiększenie pewności siebie w sytuacjach awaryjnych
 • Promowanie postaw odpowiedzialności i bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych

Prowadzący:
Szkolenie prowadzi certyfikowany instruktor pierwszej pomocy, posiadający kwalifikacje oraz bogate doświadczenie praktyczne, zwłaszcza w pracy z dziećmi.

Zaświadczenie:
Uczestnik, który pomyślnie ukończy szkolenie, otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

Program szkolenia:

 1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne dla nauczycieli i personelu przedszkola.
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia – prawa i obowiązki nauczycieli.
 3. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
 4. Ocena sytuacji i stanu poszkodowanego.
 5. Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy.
 6. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, tamowanie krwotoków zewnętrznych, oczyszczanie i opatrywanie ran.
 7. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
 8. Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia.
 9. Postępowanie w stanach nagłych u dzieci: astma, duszność, reakcje alergiczne, anafilaksja, cukrzyca, gorączka i drgawki,
 10. Poszkodowany nieprzytomny – zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna.
 11. Wstrząs – zasady postepowania przeciwstrząsowego.
 12. Zasady stosowania opaski uciskowej.
 13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dziecka).

UWAGA: Program oraz materiały szkoleniowe są  zbieżne z materiałem zamieszczonym w szkoleniu: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PRACOWNIKÓW OŚWIATY


INSTRUKCJA LOGOWANIA DO POBRANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.