W sklepie

Techniki motywujące i angażujące do nauki W SZKOLE

PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. Notatki do szkolenia
 3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN 
  (format PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 3 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

Osoba prowadząca:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

W odniesieniu do nauki szkolnej ważne jest zaangażowanie się uczniów w proces uczenia się oraz jakie są powody tego zaangażowania. Podczas szkolenia przedstawimy między innymi wybrane czynniki, które kształtują motywację i na które nauczyciel może mieć wpływ.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Nauczycielskie strategie motywujące i angażujące uczniów. Lista „sposobów” na ucznia:
 • Pętla motywacyjna- jak doświadczenie sukcesu wpływa na dalszą chęć do działania.
 • Koncepcje dotyczące procesu motywacji- przegląd przydatnych teorii
 • Motywacja do nauki – definicje, pojęcia.
 • Czynniki wzmacniające i hamujące motywację, zasady i metody motywowania, porady praktyczne
 • Bezradność intelektualna
 • 10 przykazań na zmotywowanie siebie do działania:
 • 12 zasad wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze
 • Błyskawiczne wywieranie wpływu. „Magiczne” pytania Pana Pantalon’a
 • Wskazówki metodyczne dotyczące uczenia się Jak uczyć się skutecznie?
 • Wskazówki psychologiczne- temperament, a uczenie się

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.