W sklepie

Techniki motywujące i angażujące do nauki W SZKOLE

PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. Notatki do szkolenia
 3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  (format PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 3 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

89,00 

Kategoria:
Udostępnij

Zapraszamy na szkolenie poświęcone technikom motywującym i angażującym w kontekście edukacji szkolnej. Wspólnie przyjrzymy się kluczowym czynnikom kształtującym motywację uczniów oraz jakie strategie nauczycielskie mogą wpływać na poziom zaangażowania uczniów w procesie nauki.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 1. Efektywne Metody Nauczania: Odkryj sprawdzone metody motywacyjne, które nie tylko angażują uczniów, ale także sprzyjają skuteczniejszemu przyswajaniu wiedzy.
 2. Zrozumienie Motywacji Uczniów: Przeanalizuj, jakie czynniki wpływają na motywację uczniów i jak świadomie kształtować tę motywację.
 3. Praktyczne Wskazówki Nauczycielskie: Dowiedz się, jakie strategie nauczycielskie zastosować, aby stworzyć inspirujące środowisko edukacyjne.
 4. Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.
  Zaświadczenie wystawione jest przez Akredytowaną Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli METRIS. Zaświadczenie jest zgodne z MEN.
 5. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

CO OFERUJEMY:

 1. Inspirująca Prezentacja: Wprowadzająca prezentacja na temat teorii motywacji i praktycznych aspektów związanych z angażującym nauczaniem.
 2. Ekspertyzę Specjalisty: Szkolenie poprowadzi doświadczony specjalista w dziedzinie edukacji, który dzielić się będzie swoją wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem.
 3. Szkolenie Nagrane: Dostęp do nagrania szkolenia pozwoli uczestnikom na swobodne korzystanie z treści w dogodnym dla nich czasie, umożliwiając dostęp do wiedzy w dowolnym miejscu.
 4. Praktyczne Studium Przypadku: Specjalista przedstawi praktyczne studium przypadku, gdzie zastosowanie omawianych technik motywacyjnych przyniosło konkretne rezultaty.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nauczycielskie Strategie Motywujące: Skuteczne narzędzia nauczycielskie do angażowania uczniów w proces nauki.
 2. Pętla Motywacyjna: Jak sukcesy wpływają na dalszą chęć do działania uczniów.
 3. Teorie Motywacji: Przegląd różnych koncepcji motywacji i ich praktyczne zastosowanie.
 4. Czynniki Wzmacniające i Hamujące: Analiza czynników wpływających na motywację, z uwzględnieniem metod ich stymulacji.
 5. Bezradność Intelektualna: Jak radzić sobie z sytuacjami, gdy uczniowie czują się bezradni intelektualnie.
 6. 10 Przykazań Motywacji Osobistej: Inspirujące wskazówki na temat motywacji własnej do działania.
 7. Wydobywanie z Ludzi To, Co W Nich Najlepsze: Techniki i zasady, jak wspierać uczniów w odnajdywaniu swoich mocnych stron.
 8. Błyskawiczne Wywieranie Wpływu: Zastosowanie „magicznych” pytań Pana Pantalon’a
 9. Wskazówki Metodyczne: Jak skutecznie uczyć się i przyswajać wiedzę.
 10. Wskazówki Psychologiczne: Rola temperamentu w procesie uczenia się.

Dołączcie do nas, aby zgłębić tajniki skutecznego
motywowania uczniów i odkryć praktyczne strategie,
które mogą rewolucjonizować proces edukacji w szkole.


INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.