W sklepie

Matematyka na poważnie i na wesoło w edukacji przedszkolnej

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book (propozycje zabaw PDF) 
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

Podczas szkolenia uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:
Jak wprowadzić zajęcia z zakresu edukacji matematycznej w przedszkolu?

Jak uczyć, aby zachęcić dzieci do wykonywania zadań?
Jak pokazać matematykę w sposób ciekawy i angażujący?

Podczas szkolenia Pani mgr Beata Jaworska przedstawi treści kształcenia z zakresu edukacji matematycznej, które zostały zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Wszystkie treści zostaną przedstawione w formie ciekawych zabaw i ćwiczeń.

Uczestnicy poznają praktyczne sposoby wspierania dzieci w uczeniu się matematyki, a także rozwijania myślenia przyczynowo-skutkowego i logicznego. Podczas szkolenia poznasz metody pracy z dzieckiem, pomoce dydaktyczne oraz gry i zabawy przydatne w nauce matematyki.

Szkolenie przeznaczone jest dla  nauczycieli wychowania przedszkolnego.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji matematycznej.
2. Metody pozwalające na prowadzenie ciekawych zabaw matematycznych.
3. Propozycje zabaw do wykorzystania w codziennych sytuacjach edukacyjno-matematycznych.
4. Pomoce stosowane w codziennych zajęciach z zakresu edukacji matematycznej.