W sklepie

SZKOLENIE: Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

  • film z wykładem
  • e-booka (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

Szkolenie jest swoistym wprowadzeniem nauczycieli szkól w świat kompetencji kluczowych. W dzisiejszych czasach umiejętność autoprezentacji, współpracy czy radzenia sobie ze stresem jest bardzo ważna- właśnie kompetencje kluczowe pomagają rozwijać wspomniane umiejętności. Należy je kształtować od najmłodszych lat- wskazane metody aktywizujące mogą  być wykorzystane przez słuchaczy jako  element innowacyjnych działań w czasie prowadzenia zajęć.

Program szkolenia:

  1. Zalecenia RE w sprawie 8 kompetencji kluczowych.
  2. Opis każdej z ośmiu kompetencji.
  3. Kierunki rozwoju placówki w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.
  4. Rozwijanie kompetencji kluczowych jako zadanie każdego nauczyciela.
  5. Metody aktywizujące pomocne w rozwijaniu kompetencji kluczowych.