W sklepie

Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

  • film z wykładem
  • e-booka (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

89,00 

Udostępnij

Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności, kreatywności, logicznego myślenia, skutecznej komunikacji, samodzielności- wszystkie te aspekty powinny być integralną częścią działalności przedszkola oraz szkoły. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić zajęcia aby wdrażać te umiejętności w codzienne życie placówki.

Program:

1. Kompetencje kluczowe- znaczenie w edukacji i życiu każdego człowieka.
2. Metody i narzędzia pozwalające rozwijać kompetencje kluczowe na zajęciach edukacji przedszkolnej.
3. Kierunki rozwoju szkoły i przedszkola w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Cele:
Uczestnicy szkolenia:
1. Poznają Zalecenie Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 22 maja 2018 r.
2. Przeanalizują podstawę programową w aspekcie kształtowania kompetencji kluczowych.
3. Zaplanują działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu i skutecznemu kształtowaniu kompetencji kluczowych w przedszkolu.

 

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO OPŁACENIU

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.