W sklepie

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA PRZEDSZKOLAKA

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

65,00 

Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Dojrzałość szkolna – charakterystyka procesów
2. Ocena rozwoju dziecka pod kątem dojrzałości szkolnej.
3. Kluczowe składniki gotowości szkolnej.