W sklepie

Dokumentacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

  • film z wykładem
  • e-booka (PDF)
  • wzory dokumentów
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

89,00 

Udostępnij

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym diagnozowanie i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Niezbędnym aspektem tego zadania jest prowadzenie dokumentacji ucznia ze SPE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na szkoleniu zostaną omówione kwestie:
– Dokumentacji ucznia objętego pomocą na wniosek,

– Dokumentacji ucznia z opinią,
– Dokumentacji ucznia z orzeczeniem.
– Roli współpracy z rodzicami.

Uczestnik szkolenia otrzyma:
– Prezentację
– Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
– Karta ucznia objętego PPP
– Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO OPŁACENIU

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.