W sklepie

Agresja i przemoc szkolna

PAKIET SZKOLENIOWY ZAWIERA:

 • film z wykładem
 • e-book (PDF)
 • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN (PDF)

Czas trwania:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne

– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

Osoba prowadząca:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

89,00 

Kategoria: Tagi: ,
Udostępnij

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wybranych aspektów agresji i przemocy szkolnej.

Przestawione zostaną przyczyny, przejawy zachowań agresywnych, charakterystyka poszczególnych uczestników zjawiska przemocy rówieśniczej. Wskazane  zostaną także metody zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z powyższymi zjawiskami.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Agresja- definicje, przyczyny, rodzaje
 • Agresja na różnych poziomach rozwojowych
 • Przemoc szkolna- cechy charakterystyczne
 • Wpływ środowiska rodzinnego szkoły oraz grupy rówieśniczej na zachowania agresywne
 • Wpływ szkoły- czynniki organizacyjne i wynikające z relacji nauczyciel- uczeń
 • Profil osób biorących udział w prześladowaniach
 • Mechanizm stawania się sprawca przemocy. Konsekwencje ponoszone przez sprawców.
 • Interwencja w sytuacji „gorącej agresji”
 • Wspieranie rozwoju moralnego.
 • Poziomy wnioskowania moralnego, jako metoda korygowania zachowań agresywnych

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO OPŁACENIU

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.