W sklepie

Program Adaptacyjny dla dziecka 3-letniego w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • wzory dokumentów:
  – program adaptacyjny
  – ankieta: Wywiad z rodzicami
  – ankieta: Arkusz obserwacji dziecka po wstępnym okresie adaptacyjnym
  – ankieta: Ankieta dla rodzica oceniająca spotkania adaptacyjne
  – ankieta: Ankieta dla rodzica: Adaptacja dziecka …
  – tygodniowy scenariusz zajęć adaptacyjnych
  – scenariusz spotkania z rodzicami
  – propozycje zabaw dywanowych
  – propozycje zabaw integracyjnych
  – przykładowe działania z dziećmi
  – mądre wychowanie – wskazówki dla rodziców
  – informacje o rozwoju dziecka – dla rodziców
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Założenia programu adaptacyjnego.
2. Sposób realizacji programu adaptacyjnego.
3. Harmonogram programu adaptacyjnego.
4. Zajęcia adaptacyjne dla dzieci.
5. Metody pracy wykorzystywane podczas realizacji programu adaptacyjnego.
6. Środki wykorzystywane do celów realizacji programu adaptacyjnego.
7. Spodziewane efekty spotkań adaptacyjnych.
8. Ewaluacja programu adaptacyjnego.
9. Wskazówki dla rodziców.
10. Jak można ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu?