W sklepie

Pokonywanie barier we współpracy z RODZICEM trudnym i roszczeniowym

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book prezentacja (PDF)
  • e-book – Mądre wychowanie dzieci (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

65,00 

Udostępnij

Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczyciela z cechami rodzica roszczeniowego. Szkolenie pomoże rozpoznać właściwie sygnały wskazujące na to, iż możemy mieć do czynienia z rodzicem, który oczekuje więcej niż przeciętny. Wskazane zostaną też problematyczne sytuacje, które okazać się mogą zarzewiem konfliktu i roszczeniowej postawy rodzica. W trakcie szkolenia omówione zostaną sposoby prowadzenia rozmowy i współpracy z rodzicem roszczeniowym, które mają na celu wypracowanie kompromisu i działanie dla dobra dziecka.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Budowanie współpracy z rodzicami

2. Przełamywanie barier
3. Organizacja rozmowy
4. Praca z kłopotliwym rodzicem
– rodzic awanturniczy
– rodzic bierno-agresywny
– rodzic zależno-roszczeniowy
– rodzic wielkościowy
– rodzic dramatyzujący
– rodzic narzekający
– rodzic wycofany
5. Praca z rodzicem potrzebującym pomocy