W sklepie

Jak zrozumieć i pomóc rodzicowi dziecka niepełnosprawnego

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book z materiałami dydaktycznymi (PDF)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

68,00 

Udostępnij

Niepełnosprawność dziecka nadal spotyka się z niezrozumieniem i brakiem akceptacji. Kwestia niepełnosprawności w naszym społeczeństwie jest niestety często tematem tabu. Na szczęście niepełnosprawność dzieci jest coraz lepiej przyjmowana dzięki działaniom wielu rodziców, a maluchy z dysfunkcjami czy wadami genetycznymi korzystają z życia w pełni.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Charakterystyka typowych postaw rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego.
2. Wpływ postaw rodzicielskich na rozwój psychofizyczny dziecka niepełnosprawnego.
3. Etapy akceptacji posiadania dziecka niepełnosprawnego.
4. Trudności w osiąganiu pożądanego stanu akceptacji.
5. Mądre wychowanie dzieci – wskazówki dp rozmów z rodzicami