W sklepie

KREATYWNY PRZEDSZKOLAK – motywacja i przedsiębiorczość w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book z notatkami
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości to integralna  część działalności przedszkola. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić zajęcia aby wdrażać te umiejętności w codzienne życie placówki . W czasie spotkania zostaną przeanalizowane metody i ćwiczenia wspomagające wewnętrzną i zewnętrzną motywację dzieci do podejmowania wysiłku umysłowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Motywacja – co o niej wiemy?
  2. Jak wspierać motywację od najmłodszych lat?
  3. Kreatywność i przedsiębiorczość – pożądane kompetencje teraźniejszości i przyszłości.
  4. Metody wspomagające rozwijanie kompetencji.