W sklepie

Trening Umiejętności Społecznych w edukacji przedszkolnej

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book prezentacja (PDF)
  • e-book – Trening emocji (PDF)
  • e-book – karty pracy (PDF)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

Osoba prowadząca:
mgr Beata Jaworska

65,00 

Udostępnij

Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli, specjalistów z Treningiem Umiejętności Społecznych jako formą terapii dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera) oraz dla dzieci nieśmiałych, wycofanych, nadpobudliwych, z trudnościami w wyrażaniu emocji i budowaniu relacji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych.
2. Poznawanie najbliższego otoczenia.
3. Samodzielność oraz umiejętności samoobsługowe.
4. Budowanie relacji z innymi.
5. Formy pracy z dzieckiem.