W sklepie

Współpraca z rodzicem trudnym i roszczeniowym

PAKIET SZKOLENIOWY:

 1. FILM z wykładem
 2. Notatki do szkolenia
 3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
  zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN
  (format PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 3 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

89,00 

Udostępnij

Zapraszamy na szkolenie poświęcone tematyce „Współpracy z Rodzicem Trudnym i Roszczeniowym”. Praca z rodzicami to istotny element sukcesu edukacyjnego dziecka, jednak niekiedy napotykamy na trudne sytuacje i potrzebujemy skutecznych narzędzi do budowania konstruktywnej współpracy.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 1. Zasady Efektywnej Współpracy: Poznasz kluczowe zasady nawiązywania i utrzymywania konstruktywnej współpracy z rodzicami, co wpłynie pozytywnie na atmosferę w szkole.
 2. Motywowanie do Współpracy: Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące motywowania rodziców do współpracy, z uwzględnieniem skutecznych technik nawiązywania kontaktu i utrzymania pozytywnej rozmowy.
 3. Radzenie Sobie z Trudnymi Zachowaniami Rodziców: Omówimy różne formy trudnych zachowań rodziców w rozmowach z nauczycielem, dostarczając narzędzi do skutecznego zarządzania sytuacją.

CO OFERUJEMY:

 • Praktyczne Wskazówki: Otrzymasz konkretne techniki pracy nauczyciela, wspierające skuteczną komunikację z rodzicami trudnymi i roszczeniowymi.
 • Analiza Sytuacji: Przeanalizujemy różne kategorie rodziców utrudniających efektywną współpracę, zapewniając narzędzia do radzenia sobie z różnymi sytuacjami.
 • Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia dostarczamy zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę. Nasze zaświadczenie jest wystawione przez Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zaświadczenie jest zgodnie z rozporządzeniem MEN.
 • Dostępność 24/7: Zapewniamy nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do indywidualnego tempa i harmonogramu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady Współpracy z Rodzicami
 2. Motywowanie Rodziców do Współpracy
  • Wskazówki dotyczące nawiązywania i podtrzymywania kontaktu
  • Warunki udanej rozmowy
  • Czego unikać podczas rozmowy
 3. Trudne Zachowania Rodziców w Rozmowach z Nauczycielem
  • Agresja i awantura podczas rozmowy
  • Roszczeniowość (porady i pułapki)
  • Autoprezentacja manifestująca poczucie wyższości
  • Wycofanie, brak kontaktu
  • Co możemy zrobić podczas rozmowy z trudnymi rodzicami
 4. Zasady Pracy Nauczyciela Wspomagające Kontakt z Rodzicami
 5. Kategorie Rodziców Utrudniające Efektywną Współpracę
  • Perfekcjonizm
  • Nadopiekuńczość
 6. Gry Psychologiczne
 7. Gdy Rodzic Staje Się Roszczeniowy
  • Mechanizm powstawania postawy roszczeniowej
  • Jak pracować z roszczeniowym rodzicem
  • Zasady komunikacji z roszczeniowym rodzicem
  • Wiarygodność jako ochrona przed manipulacją i roszczeniową postawą rodziców
 8. Współpraca Nauczyciela i Rodziców
  • Model współpracy oparty na partnerstwie
  • W jedności siła
  • Rady dla rodziców

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które dostarczy praktycznych narzędzi do skutecznej współpracy z rodzicami, w sytuacjach trudnych i roszczeniowych.


INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.


INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.