W sklepie

Współpraca z rodzicem trudnym i roszczeniowym

PAKIET SZKOLENIOWY:

  1. FILM z wykładem
  2. Notatki do szkolenia
  3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
    zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN 
    (format PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 3 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

Osoba prowadząca:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

68,00 

Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady współpracy z rodzicami.
2. Motywowanie rodziców do współpracy.
– wskazówki dotyczące nawiązywania i podtrzymywania kontaktu
– warunki udanej rozmowy
– czego unikać podczas rozmowy
3. Trudne zachowania rodziców w rozmowach z nauczycielem
– agresja i awantura podczas rozmowy
–  roszczeniowość (porady i pułapki)
– autoprezentacja manifestująca poczucie wyższości
– wycofanie, brak kontaktu
– co możemy zrobić podczas rozmowy z trudnymi rodzicami
4. Zasady pracy nauczyciela wspomagające kontakt z rodzicami
5. Kategorie rodziców utrudniające efektywną współpracę
– perfekcjonizm
– nadopiekuńczość
6. Gry psychologiczne
7. Gdy rodzic staje się roszczeniowy.
– mechanizm powstawania postawy roszczeniowej
– jak pracować z roszczeniowym rodzicem
– zasady komunikacji z roszczeniowym rodzicem
– wiarygodność jako ochrona przed manipulacją i roszczeniową postawą rodziców
8. Współpraca nauczyciela i rodziców
– model współpracy oparty na partnerstwie
– w jedności siła
– rady dla rodziców

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.