W sklepie

IPET, WOPFU w przedszkolu i szkole – dokumentacja i prowadzenie dziecka z orzeczeniem

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu
 • dokumenty do edycji:
  – harmonogram obserwacji
  – przekazanie orzeczenia przez rodziców
  – IPET
  – WOPFU
  – informacja o spotkaniu zespołu
  – protokół ze spotkania zespołu
  – i wiele innych …
 • obowiązujące akty prawne
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 3 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Szkolenie prowadzi:
mgr Grażyna Sosnowska – ekspert pedagogiki specjalnej

 

68,00 

Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązujące przepisy prawne – analiza rozporządzeń.
2. IPET i WOPFU
– omówienie znaczenia terminów (WOPFU, WOPFD, OWOPFU, IPET, ANEKS DO IPETU)
– procedura tworzenia dokumentacji (omówienie kolejnych etapów postępowania)
a) przekazanie orzeczenia
b) tworzenie harmonogramu obserwacji dzieci
c) tworzenie protokołu spotkań zespołu
d) procedura tworzenia WOPFD
e) procedura tworzenia IPET
f) zasady dokumentowania zajęć w dzienniku

 

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

Może spodoba się również…