W sklepie

Zaburzenia SI u dzieci w wieku przedszkolnym

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Grażyna Sosnowska

Osoba prowadząca:
mgr Grażyna Sosnowska

66,00 

Udostępnij