W sklepie

SPRAWOZDANIE PEDAGOGA SPECJALNEGO w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • dokumenty:
  – Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego
  – Sprawozdanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ocena efektywności zajęć- tabela
  – Przykładowe sprawozdanie z formy PPP
  – Arkusz analizy oceny efektywności PPP
  – Ocena efektywności IPET, okresowe WOPFD
  – Zawiadomienie IPET
  – Arkusz WWR
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

65,00 

Udostępnij

Szkolenie jest wsparciem dla pedagogów specjalnych pracujacych w przedszkolu w zakresie opracowania sprawozdania zamykającego rok przedszkolny w placówce.

Program:
1. Zadania pedagoga specjalnego i sposób ich udokumentowania na zakończenie semestru/ roku.
2. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
3. Obowiązkowa dokumentacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na koniec roku przedszkolnego.
4. Analiza i przedstawienie przykładowej dokumentacji.

Materiały:
Przykładowe sprawozdanie pedagoga specjalnego, 
Sprawozdanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  ocena efektywności zajęć- tabela.
Przykładowe sprawozdanie z formy ppp.
Arkusz analizy oceny efektywności ppp.
Ocena efektywności IPET, okresowe WOPFD.
Arkusz WWR.

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.