W sklepie

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • e-book z notatkami
  • program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (word)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

68,00 

Udostępnij

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne są jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole i przedszkolu. Zajęcia te stanowią specjalistyczny i bardzo ważny aspekt wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby prawidłowo je prowadzić należy mieć odpowiednią wiedzę i kwalifikację. W czasie kursu zostaną:

1. Przeanalizowane podstawy prawne prowadzenia zajęć.
2. Klasyfikacja uczniów ze SPE i przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.
3. Dokumentacja i obowiązki nauczyciela specjalisty.
4. Gotowe pomysły na ciekawe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu.

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.