W sklepie

Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w wieku szkolnym

PAKIET SZKOLENIOWY:

  1. FILM z wykładem
  2. Notatki do szkolenia
  3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
    zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN 
    (format PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 3 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

Osoba prowadząca:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

68,00 

Kategoria:
Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi.
2. Objawy zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD).
3. Zaburzenia koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych.
4. Jak pomóc uczniowi w organizacji procesu uczenia się?
5. Wybrane interwencje w pracy z dzieckiem z ADD.
6. Sekwencja rozwojowa umiejętności wykonawczych.
7. Nastolatek – rozwój mózgu.
8. Koncentracja, a dieta.
9. Ćwiczenia na koncentrację uwagi.

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.