W sklepie

Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w wieku szkolnym

PAKIET SZKOLENIOWY:

  1. FILM z wykładem
  2. Notatki do szkolenia
  3. ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli
    zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN 
    (format PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 3 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

Osoba prowadząca:
mgr Joanna Nienałtowska-Padło

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi.
2. Objawy zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD).
3. Zaburzenia koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych.
4. Jak pomóc uczniowi w organizacji procesu uczenia się?
5. Wybrane interwencje w pracy z dzieckiem z ADD.
6. Sekwencja rozwojowa umiejętności wykonawczych.
7. Nastolatek – rozwój mózgu.
8. Koncentracja, a dieta.
9. Ćwiczenia na koncentrację uwagi.