W sklepie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – teoria i praktyka WWR

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book opis zagadnień (PDF)
  • e-book prezentacja (PDF)
  • wzór dokumentu (Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania)
  • zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEiN (PDF)

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

68,00 

Udostępnij

Organizacja szkolenia:
Szkolenie ma charakter filmowy. Po zakupie szkolenia kursant otrzyma dostęp do materiałów zamieszczonych na platformie szkoleniowej. Film szkoleniowy można odtwarzać wielokrotnie. Materiały szkoleniowe są dostępne bezterminowo.