W sklepie

PROTOKOŁOWANIE RAD PEDAGOGICZNYCH

EKSPERT PRAWA OŚWIATOWEGO: mgr ROMAN LORENS

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • dokumenty:
  a) przykładowy regulamin Rady Pedagogicznej
  b) wzór protokołu zebrania Rady Pedagogicznej
  c) uchwała RP w sprawie zmian w statucie
  d) uchwała RP w sprawie statutu – uchylenie
  e) uchwała RP w sprawie organizacji pracy
  f) uchwała RP w sprawie zatwierdzenia planu pracy
  g) uchwała RP w sprawie wyników klasyfikowania uczniów
  h) uchwała RP w sprawie wyników klasyfikowania uczniów – egzamin poprawkowy
  i) aktualne akty prawne
  j) niezbędne aktualne rozporządzenia
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Znaczenie pojęcia rady
2. Podstawy prawne funkcjonowania rady
3. Ustawowe kompetencje rady pedagogicznej
4. Zadania protokolanta
5. Cechy i sposób pisania protokołów
6. Sposób konstruowania uchwał

100,00 

Udostępnij

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pozwoli uczestnikom zgłębić tajniki efektywnego protokołowania posiedzeń Rad Pedagogicznych. Dzięki kompleksowemu programowi dowiesz się, jak prawidłowo dokumentować pracę Rady Pedagogicznej, poznasz role protokolanta, oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności konstruowania precyzyjnych protokołów i uchwał.

Co Oferujemy:

 1. Znaczenie Pojęcia Rady: Poznaj istotę i rolę Rady Pedagogicznej w życiu szkoły.
 2. Podstawy Prawne Funkcjonowania Rady: Zapoznaj się z kluczowymi przepisami regulującymi pracę Rady Pedagogicznej.
 3. Ustawowe Kompetencje Rady Pedagogicznej: Omówienie zakresu kompetencji Rady.
 4. Zadania Protokolanta: Dowiedz się, jakie są kluczowe zadania osoby prowadzącej protokół.
 5. Cechy i Sposób Pisania Protokołów: Poznaj techniki sporządzania klarownych i zgodnych z prawem protokołów.
 6. Sposób Konstruowania Uchwał: Nabierz umiejętności skutecznego tworzenia uchwał.
 7. Materiały Edukacyjne: Otrzymasz dostęp do bogatego zestawu dokumentów.
 8. Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Zaświadczenie wystawione jest przez Akredytowaną Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli METRIS. Zaświadczenie jest zgodne z MEN.
 9. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

Program Szkolenia:

 1. Znaczenie Pojęcia Rady Pedagogicznej:
  Rola Rady Pedagogicznej
  Wprowadzenie do protokołowania
 2. Podstawy Prawne Funkcjonowania Rady Pedagogicznej:
  Kluczowe przepisy dotyczące pracy Rady Pedagogicznej
 3. Ustawowe Kompetencje Rady Pedagogicznej:
  Zakres kompetencji Rady Pedagogicznej
 4. Zadania Protokolanta:
  Kompetencje i zadania protokolanta
 5. Cechy i Sposób Pisania Protokołów:
  Techniki sporządzania czytelnych protokołów
 6. Sposób Konstruowania Uchwał:
  Praktyczne wskazówki dla efektywnego konstruowania uchwał

Dlaczego Warto Wziąć Udział:

 1. Ekspercka Wiedza: Szkolenie prowadzone przez eksperta w dziedzinie prawa oświatowego.
 2. Praktyczne Umiejętności: Nabędziesz praktyczne umiejętności konstrukcji protokołów i uchwał.
 3. Zrozumienie Przepisów: Zdobędziesz wiedzę na temat istotnych przepisów regulujących pracę Rady Pedagogicznej.
 4. Efektywność w Dokumentowaniu: Nauczysz się skutecznych technik dokumentowania pracy Rady.
 5. Profesjonalny Rozwój: Nasze szkolenie stanowi cenny wkład w Twój rozwój zawodowy, uzupełniając Twoje umiejętności nauczycielskie.
 6. Zaświadczenie Zgodne z Rozporządzeniem MEN: Nasze zaświadczenia są akredytowane i zgodne z aktualnymi standardami edukacyjnymi, co dodatkowo zwiększa ich wartość.
 7. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

Dołącz do nas, aby stać się biegłym protokolantem
i skutecznym uczestnikiem posiedzeń Rad Pedagogicznych!


SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

 

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.