W sklepie

PROTOKOŁOWANIE RAD PEDAGOGICZNYCH

EKSPERT PRAWA OŚWIATOWEGO: mgr ROMAN LORENS

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z:
– kompetencjami i zadaniami Rady Pedagogicznej
– rolą protokolanta
– sposobem dokumentowania pracy Rady w ciągu całego roku szkolnego
– wzorami protokołów posiedzeń

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Znaczenie pojęcia rady
2. Podstawy prawne funkcjonowania rady
3. Ustawowe kompetencje rady pedagogicznej
4. Zadania protokolanta
5. Cechy i sposób pisania protokołów
6. Sposób konstruowania uchwał

75,00 

Udostępnij

UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

1. Dokumenty do edycji:
a) przykładowy regulamin Rady Pedagogicznej
b) wzór protokołu zebrania Rady Pedagogicznej
c) uchwała RP w sprawie zmian w statucie
d) uchwała RP w sprawie statutu – uchylenie
e) uchwała RP w sprawie organizacji pracy
f) uchwała RP w sprawie zatwierdzenia planu pracy
g) uchwała RP w sprawie wyników klasyfikowania uczniów
h) uchwała RP w sprawie wyników klasyfikowania uczniów – egzamin poprawkowy
i) aktualne akty prawne
j) niezbędne aktualne rozporządzenia

2. Film z wykładem

3. Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN

 

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.