W sklepie

Zaburzenia lateralizacji u dzieci w wieku przedszkolnym

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • e-book Ćwiczenia (PDF)
 • e-book Gimnastyka mózgu P. Dennisona (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

89,00 

Udostępnij

Nasze szkolenie online „Zaburzenia Lateralizacji u Dzieci w Wieku Przedszkolnym” to kompleksowy przewodnik dla nauczycieli, pedagogów i rodziców, którzy chcą zrozumieć, diagnozować i skutecznie wspierać dzieci z trudnościami w lateralizacji.

CO OFERUJEMY:

 1. Diagnoza Lateralizacji: Skuteczne narzędzia i techniki diagnozy zaburzeń lateralizacji u dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Trudności Związane z Lateralizacją: Analiza i zrozumienie problemów wynikających z zaburzeń lateralizacji.
 3. Praca z Dzieckiem z Zaburzoną Lateralizacją: Konkretne strategie i ćwiczenia wspierające rozwój poprawnej lateralizacji.
 4. Materiały Edukacyjne: Otrzymasz dostęp do zestawu materiałów edukacyjnych.
 5. Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Zaświadczenie wystawione jest przez Akredytowaną Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli METRIS. Zaświadczenie jest zgodne z MEN.
 6. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zaburzenia Lateralizacji u Dzieci w Wieku Przedszkolnym:
  Definicja i znaczenie lateralizacji
  Rola lateralizacji w rozwoju dziecka
 2. Diagnoza Lateralizacji:
  Skuteczne metody diagnozy lateralizacji u dzieci przedszkolnych
  Interpretacja wyników diagnozy
 3. Trudności Związane z Lateralizacją:
  Analiza problemów wynikających z zaburzeń lateralizacji
  Konsekwencje trudności lateralizacyjnych dla rozwoju dziecka
 4. Praca z Dzieckiem z Zaburzoną Lateralizacją:
  Indywidualne podejścia do wspierania poprawnej lateralizacji
  Ćwiczenia i zabawy rozwijające lateralizację

DLACZEGO WARTO WZIĄŚĆ UDZIAŁ:

 1. Konkretne Narzędzia: Otrzymasz narzędzia i ćwiczenia do pracy z dziećmi z zaburzeniami lateralizacji.
 2. Podniesienie Kompetencji: Zdobądź nową wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci lepiej prowadzić zajęcia.
 3. Profesjonalny Rozwój: Nasze szkolenie stanowi cenny wkład w Twój rozwój zawodowy, uzupełniając Twoje umiejętności nauczycielskie.
 4. Zaświadczenie Zgodne z Rozporządzeniem MEN: Nasze zaświadczenia są akredytowane i zgodne z aktualnymi standardami edukacyjnymi, co dodatkowo zwiększa ich wartość.
 5. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.
Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu, aby zdobyć praktyczną wiedzę
i umiejętności w obszarze zaburzeń lateralizacji u dzieci przedszkolnych!

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE PO JEGO ZAKUPIE

INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.