W sklepie

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK

SZKOLENIE PROWADZI – mgr Roman Lorens – ekspert prawa oświatowego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • e-book: Organizacja wycieczek
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN
 • Wzory dokumentów:
  a) Deklaracja zgody (oświadczenie) rodziców na udział dziecka w wycieczce
  b) Informacja dla rodziców uczniów / prawnych opiekunów – uczestników wycieczki
  c) Karta wycieczki
  d) Lista uczestników wycieczki
  e) Oświadczenie dyrektora szkoły o ubezpieczeniu uczniów na wyjeździe zagranicznym
  f) Preliminarz wycieczki
  g) Regulamin uczestnika wycieczki
  h) Rozliczenie finansowe wycieczki
  i) Zawiadomienie organu prowadzącego / organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyjeździe zagranicznym
  j) Akty prawn

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

100,00 

Udostępnij

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie dotyczące „Zasad Organizacji Wycieczek”. Poznaj kluczowe aspekty prawidłowego przygotowania i prowadzenia wyjść i wyjazdów edukacyjnych, zdobywając kompleksową wiedzę na temat przepisów prawnych, obowiązków dyrektora oraz zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek. 

CO OFERUJEMY:

 1. Rozległą wiedzę teoretyczną: Obejmującą przepisy prawne, obowiązki dyrektora, kartę wycieczki oraz zasady bezpieczeństwa.
 2. Praktyczne wzory i narzędzia: Wzbogać swoją praktykę korzystając z dostępnych wzorów regulaminów, wniosków, oświadczeń i protokołów.
 3. Eksperckie spojrzenie: Prowadzone przez eksperta z zakresu prawa oświatowego szkolenie zapewni ci rzetelną wiedzę i praktyczne wskazówki.
 4. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.
 5. Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:
Zapisz się na szkolenie, aby:

 • Poszerzyć swoją wiedzę o aktualne przepisy i wytyczne dotyczące organizacji wycieczek.
 • Skorzystać z praktycznych narzędzi ułatwiających planowanie i dokumentowanie wyjść edukacyjnych.
 • Zyskać pewność w działaniach, dbając o bezpieczeństwo uczniów i utrzymując zgodność z obowiązującymi regulacjami.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Przepisy prawne dotyczące organizacji wycieczek
– Organizowanie wycieczek zgodnie z przepisami prawa – obowiązki dyrektora
– Szczegółowe zasady organizacji wycieczek
– Karta wycieczki
– Wycieczki zagraniczne uczniów

2.Zadania organizatorów i opiekunów wycieczki
– Zadania kierownika wycieczki
– Zadania opiekuna wycieczki

3.Zasady postępowania w sytuacjach trudnych – zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki, postępowanie w przypadku awarii i wypadku.
– Kontrola autobusu przed wycieczką
– Zasady bezpieczeństwa w autobusie
– W podróży…

4. Czas pracy nauczyciela na wycieczce
– Czas pracy i wynagrodzenie nauczycieli w czasie wycieczek

5. Udział rodziców w wycieczce, współpraca z rodzicami uczniów.

6. „Czas wolny” podczas wycieczki

7. Odpowiedzialność nauczyciela
– Odpowiedzialność porządkowa
– Popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka

Dołącz do naszego szkolenia, abyś mógł organizować wycieczki zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo uczestników!INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.