W sklepie

Terapeuta pedagogiczny. Zadania i formy realizacji.

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • prezentacja do wykładu (PDF)
  • plan pracy pedagoga terapeutycznego (word)
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (word)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

68,00 

Udostępnij
Terapeuta to specjalista posiadający przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz umiejętność organizacji odpowiednich zajęć dla osób, którymi się zajmuje. Terapeuta pedagogiczny w przedszkolu i w szkole udziela pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wspomaga nauczycieli i innych specjalistów w tym zakresie.

Od 1 września 2022 jest to jedno z obowiązkowych stanowisk zgodnie z nowymi standardami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zadania terapeuty pedagogicznego i formy ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zadania terapeuty pedagogicznego.
2. Korekcja i kompensacja – cele, założenia.
3. Nadrzędne cele terapii pedagogicznej.
4. Etapy terapii pedagogicznej.
5. Diagnoza kluczem udanego wsparcia.
6. Obowiązkowa dokumentacja terapeuty zajęciowego.

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.