W sklepie

Wykorzystanie arteterapii na zajęciach w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book z notatkami
  • zgoda autora innowacji pedagogicznej (wzór)
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

68,00 

Udostępnij

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli wychowania przedszkolnego w stosowanie metody arteterapii. W czasie spotkania zostaną przedstawione gotowe pomysły zajęć, cele oraz etapy wprowadzania metody w zajęcia z dziećmi.

PROGRAM:

  1. Artetrapia – cele i idea, ujęcie w literaturze.
  2. Podstawowe zasady arteterapii.
  3. Zasady tworzenia scenariusza zajęć z wykorzystaniem arteterapii.
  4. Założenia i pomysły na zajęcia w przedszkolu.
  5. Ewaluacja i ocena zajęć