W sklepie

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • e-book (notatki PDF) 
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 1 godzina dydaktyczna

Autor szkolenia:
mgr Beata Jaworska

89,00 

Udostępnij

Dziecko ze spektrum autyzmu potrzebuje szczególnego podejścia w środowisku przedszkolnym. Szkolenie „Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu” zostało stworzone z myślą o pedagogach, nauczycielach przedszkola oraz studentach kierunków pedagogicznych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze wspierania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 1. Zrozumienie Zaburzeń Rozwoju: Zapoznaj się z istotą deficytów i głębszym zrozumieniem zaburzeń rozwojowych u dzieci ze spektrum autyzmu.
 2. Perspektywa Dziecka: Odkryj, jak dziecko ze spektrum autyzmu postrzega świat, a jakie trudności funkcjonalne i relacyjne może napotkać w placówce edukacyjnej.
 3. Wspierające Narzędzia: Dowiedz się, jakie teoretyczne i praktyczne narzędzia mogą wspierać dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu.
 4. Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.
  Zaświadczenie wystawione jest przez Akredytowaną Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli METRIS. Zaświadczenie jest zgodne z MEN.
 5. Dostępność 24/7: Uczestnicy mają nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do swojego indywidualnego tempa i harmonogramu.

CO OFERUJEMY:

 1. Ekspertyza Teoretyczna: Szkolenie poprowadzi ekspert z zakresu zaburzeń rozwojowych, dzieląc się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktycznym doświadczeniem.
 2. Praktyczne Aspekty Wsparcia: Skupimy się na praktycznych aspektach wspierania dziecka ze spektrum autyzmu, koncentrując się na zasadzie małych kroków i pracy na pozytywach.
 3. Zajęcia Grupowe: Poznasz metody skutecznej pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w ramach zajęć grupowych, rozwijając umiejętności społeczne i emocjonalne.
 4. Narzędzia Wspomagające: Przedstawimy praktyczne narzędzia, takie jak zasady nagradzania, techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach i metody nauki zabawy, które zintegrujesz w codzienną praktykę przedszkolną.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zaburzenia rozwoju – istota deficytów: Przedstawienie podstawowych kwestii związanych z zaburzeniami rozwoju u dzieci ze spektrum autyzmu.
 2. Postrzeganie świata przez dziecko ze spektrum autyzmu: Analiza, w jaki sposób dzieci z autyzmem postrzegają otaczający je świat, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji edukacyjnych i relacji społecznych.
 3. Objawy zaburzeń rozwojowych dostrzegane w wieku przedszkolnym: Praktyczne wskazówki dotyczące rozpoznawania objawów zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

Zapraszamy do szkolenia, które otworzy nowe możliwości w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,
sprawiając, że edukacja przedszkolna stanie się miejscem
pełnym zrozumienia, wsparcia i radości dla każdego malucha!

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SZKOLENIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.