W sklepie

SZKOLENIE: Elementy Metody Integracji Sensorycznej

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • książka w formie papierowej
  • e-book z kartami pracy
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 3 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 3 godziny dydaktyczne

Osoba prowadząca:
mgr Natalia Bruska (logopeda)

65,00 

Kategoria:
Udostępnij

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Warsztaty obejmują 6 godziny dydaktyczne i są realizowane przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie. Po dokonaniu zakupu szkolenia, założeniu konta na naszej stronie internetowej i opłaceniu szkolenia Kursant otrzyma dostęp do:

  • filmu instruktażowego
  • książki z opisem zabaw (forma papierowa)
  • e-booka z kartami pracy do ćwiczeń

UWAGA: Po dokonaniu płatności uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie w formie papierowej, które jest wysyłane na adres wskazany w zamówieniu.

OPIS SZKOLENIA
Metoda integracji sensorycznej jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod terapii stosowanej wśród dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i adaptacyjnymi, które utrudniają ich codzienne funkcjonowanie. Jej ogromną zaletą jest forma zabawy, która opiera się na ruchu. Terapia tą metodą wspomaga pracę zmysłów, wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej, poznawczej i emocjonalnej. Skuteczność metody podkreślają rodzice i terapeuci, którzy dzięki niej mogą wyjaśnić trudne, a czasem dziwne zachowania dzieci, które do tej pory uznawane były za niegrzeczne lub nadpobudliwe.


ORGANIZACJA SZKOLENIA

Warsztaty obejmują 3 godziny dydaktyczne i są realizowane przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie.
Po dokonaniu zakupu szkolenia, założeniu konta na naszej stronie internetowej i opłaceniu szkolenia Kursant otrzyma dostęp do:

  • filmu instruktażowego
  • książki z opisem zabaw
  • prezentacji multimedialnej

UWAGA: Po dokonaniu płatności uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie w formie papierowej, które jest wysyłane na adres wskazany w zamówieniu.

OPIS SZKOLENIA
Opracowując to szkolenie staraliśmy się odmalować wyczerpujący portret dziecka wracającego do przedszkola po doświadczeniach z zakresu kryzysowej sytuacji związanej z wirusem. Prawdopodobnie problemem będzie różny stan wiedzy dzieci, różna ich wrażliwość, zainteresowanie tematem, a także odmienna gotowość do zmian. Mimo to wierzę, że kierując się zawartymi wskazówkami uda Ci się nie pogłębić chaosu emocjonalnego i informacyjnego z jakim zapewne dzieci zjawią się w placówce. Co więcej, liczę, że działając z wyczuciem, empatią i humorem, tak niezbędnym w naszej pracy, prędko wskażesz dzieciom drogę do odnalezienia się w nowej sytuacji.


Autor książki: mgr Grażyna Wójtowicz (logopeda)
Ilość stron: 122
Oprawa: miękka klejona
ISBN 978-83-953836-0-1