Ważnym elementem edukacji małego dziecka jest wdrażanie go w tematykę związaną z ekologią. Zaprezentowane zabawy pochodzą z mojego nowego szkolenia Edukacja ekologiczna w zabawach muzyczno-ruchowych. Tematyka szkolenia jest bardzo różnorodna i dotyczy ochrony środowiska wodnego, zanieczyszczeń powietrza, segregacji śmieci, higieny osobistej i dbałości o własne zdrowie.

 

1. Zabawa z muzyką klasyczną: Dbamy o czystość (pakiet MP3)
(Zabawa pochodzi z książki: M. Staniek – Muzyczna Akademia Przedszkolaka – część 6, Ekoludki)

Przygotowanie zabawy:
Muzyka do zabawy znajduje się w pakiecie MP3. Przed rozpoczęciem zabawy należy odsunąć krzesełka od stolików (krzesełka można ustawić na środku sali). Każdy przedszkolak powinien otrzymać od nauczyciela jedną chusteczkę higieniczną, która będzie pełniła w tej zabawie funkcję ściereczki. Wszyscy uczestnicy zabawy ustawiają się wkoło swojego stolika, przy którym zazwyczaj siedzą. Tematem zabawy będzie sprzątanie swojego miejsca do nauki.

Przebieg zabawy:
Podczas melodii utworu muzyki klasycznej dzieci poruszają się wkoło stolika wymachując swoją ściereczką. Gdy w melodii utworu pojawi się pauza, wówczas przedszkolaki zatrzymują się, zliczają ilość krótkich dźwięków, a następnie tyle razy przecierają stolik ściereczką ile było dźwięków. Ruchy jakie wykonują dzieci powinny być punktowe.

Podkłady muzyczne oraz plansze do zabaw opisane w tym wpisie można zakupić w sklepie internetowym  ODM METRIS.

2. Zabawa z piosenką: Dawniej i dziś (pakiet MP3+plansze)
(Zabawa pochodzi z książki: M. Staniek – Muzyczna Akademia Przedszkolaka – część 6, Ekoludki)

PIOSENKA
W dawnych czasach oraz dziś.
Pokój sprzątał mały miś.
Różne sprzęty w domu miał.
Powiedz czym posprzątać chciał?

 

Przygotowanie zabawy:
Muzyka oraz plansze do zabawy znajdują się w pakiecie MP3. Przed rozpoczęciem zabawy nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat różnych sprzętów jakie wykorzystuje się podczas sprzątania. Dzieci zastanawiają się jakie przedmioty używane są obecnie, a jakie były wykorzystywane przez naszych pradzadków. Pogadance towarzyszy pokaz ilustracji (karty demonstracyjne).

Przebieg zabawy:
Dzieci dobierają się w pary. Ustawiają się w dwóch rzędach i siadają na dywanie na przeciw siebie. Odległość pomiędzy rzędami nie powinna być większa niż 1 metr. Po zaśpiewaniu piosenki z podziałem na role grupa pierwsza wymienia nazwę przedmiotu, którym sprząta się dzisiaj, a druga drużyna musi podać odpowiednik tego sprzętu, którym sprzątało się w dawnych czasach na przykład: pralka – tarka do prania, odkurzacz – miotła itp.

W dawnych czasach Grupa 2 uderza rytmicznie dłońmi o podłogę
oraz dziś. Grupa 1 uderza rytmicznie dłońmi o podłogę
Pokój sprzątał Grupa 2 klaszcze rytmicznie w dłonie
mały miś. Grupa 1 klaszcze rytmicznie w dłonie
Różne sprzęty Grupa 2 uderza rytmicznie dłońmi o podłogę
w domu miał. Grupa 1 uderza rytmicznie dłońmi o podłogę
Powiedz czym Grupa 2 klaszcze rytmicznie w dłonie
posprzątać chciał? Grupa 1 klaszcze rytmicznie w dłonie

 

3. Zabawa słuchowa: Śmietnikowe zagadki (pakiet plansze)
(Zabawa pochodzi z książki: M. Staniek – Muzyczna Akademia Przedszkolaka – część 6, Ekoludki)

 

Przygotowanie zabawy:
Przed rozpoczęciem zabawy nauczyciel powinien przygotować trzy plansze
z namalowanymi kubłami na śmieci w kolorze niebieskim, zielonym, żółtym oraz zestaw małych kartoników w tych samych kolorach. Każde dziecko powinno otrzymać po dziewięć małych kartoników (3 żółte, 3 niebieskie, 3 zielone).

Przebieg zabawy:
Dzieci siadają na dywanie. Nauczyciel umieszcza w widocznym miejscu tablice z sylwetami kubłów na śmieci wydrukowanych na planszach w trzech różnych kolorach (żółty, niebieski, zielony). Każde dziecko otrzymuje zestaw dziewięciu małych kartoników. Następnie nauczyciel prezentuje przedszkolakom odgłosy jakie wydają śmieci (plastik, szkło, papier) po czym tłumaczy, że gdy usłyszą odgłos zgniatanego plastiku, to muszą wybrać kartonik w kolorze żółtym, jeżeli usłyszą szeleszczący papier wówczas wybierają kartonik niebieski, a jeżeli zabrzmi szkło wówczas sięgają po kartonik zielony. Wybrane kartoniki układają na podłodze tworząc długi „śmieciowy” łańcuszek. Po wyjaśnieniu zasad zabawy nauczyciel zasłania „śmieciowe instrumenty” parawanem. Zadanie przedszkolaków będzie polegało na wysłuchaniu odgłosu, odnalezieniu kartonika odpowiedniego koloru i ułożeniu go na dywanie przed sobą. Zadanie powtarzamy, nauczyciel ponownie gra na dowolnym „śmieciowym” instrumencie, a dzieci układają z kartoników kolorowy ciąg figur geometrycznych. Zabawa może także służyć jako utrwalenie nazwy figury geometrycznej: prostokąt.

 

4. Zabawa z muzyką: Zgniatarka śmieci (pakiet MP3)
(Zabawa pochodzi z książki: M. Staniek – Muzyczna Akademia Przedszkolaka – część 6, Ekoludki)

Przygotowanie zabawy:
Muzyka do zabawy znajduje się w pakiecie MP3. Przed rozpoczęciem zabawy należy dać każdemu dziecku po trzy lub cztery kartki w formacie A4. Każda kartka powinna być innego koloru, a mianowicie, żółta, zielona, niebieska i brązowa. Przedszkolaki stają w dowolnych miejscach sali i układają kartki na podłodze (jedna obok drugiej). Każde dziecko może mieć inny układ kolorów.

Przebieg zabawy:
Podczas melodii utworu muzyki klasycznej dzieci zamienione w maszyny służące do zgniatania śmieci poruszają się w koło ułożonych na podłodze kartek czyli śmieci. Gdy nauczyciel włączy pauzę wówczas wszyscy uczestnicy zabawy zatrzymują się, stają naprzeciw kartek, wysłuchują i zapamiętują podany schemat, a następnie skaczą po planszach w odpowiedniej kolejności.

PRZYKŁAD POLECEŃ:
1) szkło, bio, szkło, bio (zielony, niebieski, zielony, niebieski)

2) szkło, bio, bio, szkło (zielony, brązowy, brązowy, zielony)
3) plastik, szkło i bio (żółty, zielony, brązowy)
4) plastik, bio, papier, szkło (żółty, brązowy, niebieski, zielony)
5) papier, plastik, szkło, bio (niebieski, żółty, zielony, brązowy)

 

5. Zabawa z piosenką: Cztery kubły (pakiet MP3)
(Zabawa pochodzi z książki: M. Staniek – Muzyczna Akademia Przedszkolaka – część 6, Ekoludki)


PIOSENKA

Niebieski kubeł, niebieski kubeł
na śmieci mamy.
Do niebieskiego papierkozjadka
śmieci z papieru damy.

Żółty kubeł, żółty kubeł
na śmieci mamy.
Do żółtego plastikozjadka
śmieci z plastiku damy.

Zielony kubeł, zielony kubeł
na śmieci mamy.
Do zielonego szkłozjadka
śmieci szklane damy.

Brązowy kubeł, brązowy kubeł
na śmieci mamy.
Do brązowego biozjadka
śmieci bio dziś damy.

Cztery kubły, cztery kubły
kolorowe mamy.
Segregujemy wszystkie śmieci
bo o przyrodę dbamy.

 

Przygotowanie zabawy:
Muzyka do zabawy znajduje się w pakiecie MP3. Przed rozpoczęciem zabawy nauczyciel wspólnie z dziećmi gniecie kolorowe kartki (żółte, zielone, niebieskie, brązowe) i formuje z nich papierowe kulki. Kulek powinno być o połowę mniej niż jest dzieci w grupie. Przedszkolaki stają na obwodzie koła. Nauczyciel wręcza co drugiemu dziecku jedną kolorową kulkę. Do środka koła należy włożyć cztery kubły (żółty, zielony, niebieski, brązowy) lub zamiennie kartonowe pudełka oznaczone odpowiednimi kolorami.

Przebieg zabawy:
Podczas śpiewania piosenki dzieci przekazują sobie kolorowe kulki papieru (śmieci). Gdy pierwsza zwrotka dobiegnie końca nauczyciel włącza pauzę. Dzieci, które w tym momencie trzymają w rączkach kulki w wymienionym
w piosence kolorze wchodzą do środka koła, wymieniają kolejno nazwy różnych śmieci wykonanych z danego materiału i wrzucają je do kubła oznaczonego tym samym kolorem. Po wykonaniu zadania przedszkolaki wracają na swoje miejsca w kole, nauczyciel ponownie włącza nagranie i zabawę powtarzamy, ale tym razem do kubła będziemy wrzucać inne śmieci. Sposób wykonania zabawy ruchowej do tej piosenki znajduje się w filmiku instruktażowym YouTube.

You Might Also Like