KLUCZE MUZYCZNE

Klucz muzyczny jest znakiem graficznym, który znajduje się na początku każdej pięciolinii.