Dźwięk

1. Powstawanie dźwięku Zgodnie z dzisiejszą wiedzą wiadomo, że źródłem wszelkich zjawisk, które stanowią materiał dźwiękowy muzyki jest drganie ciał…

KLUCZE MUZYCZNE

Klucz muzyczny jest znakiem graficznym, który znajduje się na początku każdej pięciolinii.

PIĘCIOLINIA

Jak sama nazwa wskazuje pięciolinia to pięć poziomych równolegle położonych linii wyznaczających miejsce, w którym dokonuje się zapisu muzycznego