W sklepie

Kodeks pracy 2023 – najważniejsze zmiany dla placówek oświatowych

SZKOLENIE PROWADZI: mgr ROMAN LORENS – ekspert prawa oświatowego

PAKIET SZKOLENIOWY:

 • film z wykładem 
 • prezentacja do wykładu (PDF)
 • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEN
 • pakiet dokumentów do edycji
  1.Decyzja dyrektora przedszkola/szkoły dotycząca zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
  2. Informacja dyrektora szkoły dotycząca warunków powrotu nauczyciela do poprzedniej organizacji pracy przed upływem terminu. zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia.
  3. Informacja dyrektora szkoły o warunkach obniżenia nauczycielowi wymiaru czasu pracy.
  4. Wniosek o urlop opiekuńczy.
  5. Wniosek nauczyciela o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie nie dłuższym niż do ukończenia przez dziecko 8 roku życia.
  6. Wniosek nauczyciela o powrót do pracy przed upływem terminu zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia.
  7. Wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia.
  8. Wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.
  9. Umowa o pracę na okres próbny.
  10. Karta oceny ryzyka zawodowego.
  11. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
  12. Regulamin pracy zdalnej.
  13. Wniosek o pracę zdalną.
  14. Ocena ryzyka na stanowisku …… w trybie „praca zdalna” (Metoda wg. normy 18002).
  15. Przykładowy fragment regulaminu pracy dotyczący badań trzeźwości.
  16. Karta Nauczyciela.
  17. Kodeks pracy.
  18. Rozporządzenie dotyczące: Badania na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Czas trwania: cztery godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 2 godziny dydaktyczne
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

100,00 

Kategoria: Tag:
Udostępnij

Zapraszamy dyrektorów, kadrę kierowniczą przedszkoli i szkół do udziału w szkoleniu „Kodeks Pracy 2023 – Najważniejsze Zmiany dla Placówek Oświatowych”. Przygotuj się na gruntowne zrozumienie nowych przepisów prawa pracy, uzyskaj praktyczne narzędzia i wzory dokumentów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu placówek oświatowych.

CO OFERUJEMY:

 1. Aktualne Informacje:
  Przejrzyste wyjaśnienie najważniejszych zmian w Kodeksie Pracy 2023 z perspektywy placówek oświatowych.
 2. Wzory Dokumentów:
  Udostępnienie wzorów regulaminów, wniosków, oświadczeń i upoważnień pracowników.
 3. Ekspertyzę Prawną:
  Współpracujemy z doświadczonym ekspertem prawa oświatowego, który udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zmian prawnych.
 4. Materiały Szkoleniowe:
  Dostarczamy kompleksową dokumentację.
 5. Zaświadczenie Zgodne z Rozporządzeniem MEN: Nasze zaświadczenia są akredytowane i zgodne z aktualnymi standardami edukacyjnymi, co dodatkowo zwiększa ich wartość.
 6. Dostępność 24/7: Zapewniamy nieograniczony dostęp do nagrania, co umożliwia dostosowanie nauki do indywidualnego tempa i harmonogramu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Przepisy prawa wprowadzające pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników w miejscu pracy.
 2. Zasady podziału pracy zdalnej na incydentalną i stałą.
 3. Obowiązki pracodawcy w zakresie uwzględniania zasad wykonywania pracy zdalnej w regulaminie pracy.
 4. Zasady i możliwości dokonywania kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną.
 5. Obowiązki pracodawcy wynikające z konieczności wypłaty świadczeń za używanie prywatnego sprzętu pracownika i ponoszonych przez niego kosztów eksploatacyjnych.
 6. Warunki wymagane do dokonywania kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy.
 7. Karta Nauczyciela 2023 – nowe uprawnienia rodzicielskie i zwolnienia od pracy nauczycieli.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

 • Aktualne Informacje:
  Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników i uprawnień nauczycieli.
 • Praktyczne Narzędzia:
  Zdobądź praktyczne narzędzia do efektywnego wdrożenia zmian w placówce oświatowej.
 • Elastyczność Udziału:
  Skorzystaj z elastyczności uczestnictwa w szkoleniu online, dostosowując je do swojego harmonogramu.
 • Podniesienie Kwalifikacji:
  Udział w szkoleniu wpłynie pozytywnie na rozwój zawodowy uczestników, podnosząc ich kwalifikacje i umiejętności.
 • Zaświadczenie Ukończenia Szkolenia: Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie ukończenia, potwierdzające zdobytą wiedzę. Nasze zaświadczenie jest wystawione przez Akredytowany Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zaświadczenie jest zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Odkryj tajniki nowego Kodeksu Pracy 2023 podczas naszego szkolenia,
zdobywaj praktyczne narzędzia i zyskaj pewność w implementacji zmian w placówce oświatowej!


INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.

INSTRUKCJA GENEROWANIA ZAŚWIADCZENIA:
1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem ZAŚWIADCZENIA.
6. Kliknij w napis ZAŚWIADCZENIA.
7. Kliknij niebieskie pole WYSTAW ZAŚWIADCZENIE.
8. Wpisz uważnie swoje dane. NIE MA MOŻLIWOŚCI ponownej edycji.
9. Kliknij przycisk WYSTAW.
10. Pobierz swoje zaświadczenie.