-52%
W sklepie

Zadania dyrektorów przedszkoli i szkół w organizacji roku szkolnego 2023/2024 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym od 1 września 2023

Szkolenie prowadzi: mgr Roman Lorens – ekspert prawa oświatowego

CEL SZKOLENIA:
Podczas szkolenie uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowymi rozwiązaniami dotyczącymi zmian w dokumentach pracy przedszkola i szkoły oraz z nowościami, które wprowadzają zmieniające się przepisy prawa.

Szkolenie pomoże w sposób sprawny, zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy szkoły a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zmiany w prawie od września 2023 roku
2. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2023//2024 r.
3. Nadzór nad realizacją podstawy programowej
4. Nowelizacja statutów
5. Sprawy kadrowe i zatrudnianie pracowników
6. Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2023 r.
7. Zatrudnianie nauczycieli, którzy do 31.08 2022 r. Uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego
8. Tworzenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2023/24
9. Planowanie pracy zespołów nauczycielskich
10. Przygotowanie kalendarza szkoły
11. Propozycja dni wolnych od zajęć
12. Przydział obowiązków nauczycielskich
13. Tworzenie rozkładu zajęć lekcyjnych
14. Scenariusz zebrania rady pedagogicznej w sprawie organizacji roku szkolnego
15. Obowiązki dyrektora związane z nowym rokiem szkolnym

Wystawiamy faktury z odroczonym terminem płatności.

120,00 

Kategoria:
Udostępnij

Materiały dla uczestników będą w wersji elektronicznej:

  • Dostęp do nagranego webinaru przez okres 2 tygodni.
  • Dokumenty niezbędne na początek roku szkolnego
  • Uchwały rady pedagogicznej
  • Wzoru druków – sprawy kadrowe (umowy o pracę itp.)
  • Informacja o warunkach zatrudnienia
  • Przykładowe plany nadzoru pedagogicznego dla przedszkoli/szkoły podstawowej/szkoły ponadpodstawowej
  • Przykładowe plany pracy dla przedszkoli/szkoły podstawowej/szkoły ponadpodstawowej
  • Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego
  • Akty prawne

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYSTAWIANE JEST ZAŚWIADCZENIE ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEN