W sklepie

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

SZKOLENIE PROWADZI: mgr ROMAN LORENS – ekspert prawa oświatpwego

CEL SZKOLENIA:
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa  i zmianami w prawie oświatowym  w roku szkolnym 2023/2024

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
2. Przepisy prawa, związane ze zmianami w roku szkolnym 2023/2024
3. Nowe zasady nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.

 

68,00 

Udostępnij

KIERUNEK POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA:
Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA NASTĘPUJĄCE MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

1. Prezentację do wykładu
2. Film z wykładem
3. Zaświadczenie zgodne z wytycznymi MEN

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

SZKOLENIE JEST DOSTĘPNE NATYCHMIASTOWO PO JEGO ZAKUPIE
INSTRUKCJA LOGOWANIA:

1. Wejdź na stronę www.odm-metris.pl
2. W prawym górnym rogu jest napis MOJE KONTO
3. Kliknij w napis MOJE KONTO
4. Wpisz adres mailowy i hasło, które utworzyłaś/eś podczas składania zamówienia.
5. Gdy zalogujesz się na koncie, to odszukaj po lewej stronie symbolu słoneczka z napisem SZKOLENIA.
6. Kliknij w napis SZKOLENIA
7. Kliknij czerwony przycisk ZOBACZ
8. Ponownie kliknij czerwony przycisk ZOBACZ.
9. Teraz możesz pobrać materiały szkoleniowe i zobaczyć wykład.