W sklepie

Elementy oceniania kształtującego w przedszkolu i klasach I-III

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • film z wykładem
  • e-book z notatkami
  • zaświadczenie (PDF) zgodne z wytycznymi MEiN 

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
– wykład (film instruktażowy) – 1 godzina dydaktyczna
– analiza literatury – 2 godziny dydaktyczne

Autor szkolenia:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

Osoba prowadząca:
mgr Angelika Perdek-Chabinowska

68,00 

Kategorie: ,
Udostępnij

Ocenianie kształtujące to ocenianie ułatwiające i wspierające proces uczenia się. Właśnie z tymi wyzwaniami zmaga się każdy nauczyciel na swoich zajęciach. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tej metody, która pomoże im poprawić jakość pracy w klasie i edukacji.

PROGRAM:
1. Ocenianie kształtujące – definicja, cele i założenia.
2. Wdrożenie oceniania kształtującego w szkole podstawowej.
3. Zasady efektywnego konstruowania oceny kształtującej.
4. Strategie oceniania kształtującego w praktyce.
5. Techniki wspomagające ocenianie kształtujące.
6. Gotowe wskazówki do wdrażania OK w codziennej pracy.
7. Trudności w pracy metodą OK.