W sklepie

SZKOLENIE: Kodowanie dźwiękiem w edukacji przedszkolnej – wykorzystanie elementów kodu Morse’a

PAKIET SZKOLENIOWY:

  • 5 filmów instruktażowych (8 godzin dydaktycznych)
  • książka w formie papierowej (110 stron)
  • e-book z kartami pracy (230 stron: PDF do pobrania)
  • muzyka (PLIKI MP3 – do pobrania)
  • zaświadczenie w formie papierowej zgodne z wytycznymi MEiN (w formie papierowej)

Czas trwania:  godziny dydaktyczne:
8 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia w formie prezentacji filmowych)
2 godziny dydaktyczne (analiza literatury)

Autor szkolenia:
dr Marzena Staniek

Osoba prowadząca:
dr Marzena Staniek

65,00 

Udostępnij

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie doskonalące obejmuje 10 godzin dydaktycznych i jest realizowane przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla Kursanta czasie. Po dokonaniu zakupu szkolenia, założeniu konta na naszej stronie internetowej i opłaceniu szkolenia Kursant otrzyma dostęp do:

  • filmu instruktażowego
  • e-booka z kartami pracy
  • muzyki w formacje MP3

UWAGA: Książka oraz zaświadczenie wysyłane są pocztą w formie papierowej na adres wskazany w zamówieniu

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia w formie prezentacji filmowych)
Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne (analiza literatury)


OPIS SZKOLENIA

Proponowany zestaw zabaw i ćwiczeń zachęca do nauki kodowania dźwiękiem. Stanowi innowacyjny sposób kodowania oraz dekodowania symboli graficznych za pomocą dźwięków długich i krótkich, łącząc je z ruchem oraz obrazem. Dzieci mogą odtwarzać sekwencje dźwiękowe za pomocą: własnego głosu, gwizdka, dzwonka bezprzewodowego, ruchu oraz symboli graficznych. Proponowane zabawy i ćwiczenia muzyczne rozwijają słuch, wyobraźnię, pamięć muzyczną oraz umiejętność tworzenia sekwencji za pomocą sygnałów dźwiękowych.
Kodowanie dźwiękiem to wstęp do nauki kodowania jako jednej z kluczowych współcześnie umiejętności. Nauka kodowania dźwiękiem odbywa się za pośrednictwem prostych znaków graficznych, a mianowicie kropki i kreski. Poprzez zastosowanie działań artystycznych, które związane są z ruchem i muzyką, zadania angażują całe ciało, a także zmysły wpływając na łatwość przyswajania wiadomości i wzmocnienie ich utrwalania.

PROGRAM SZKOLENIA:
Wykład
Etap 1 – dźwięki długie
Etap 2dźwięki krótkie
Etap 3 – różnicowanie dźwięków długich i krótkich
Etap 4 – kodowanie i dekodowanie
Etap 5uzupełnienie